Langvarig utenfor

Noen mister kulturelle, sivile, sosiale, politiske og økonomiske rettigheter

Prekariatets folk har kortidskontrakter, de er ringevikarer, frilansere og jobbsøkende migranter, og de er det lenge.

Av Tora Herud, 2. mai 2016

I 2014 kom boka «Prekariatet – Den farlige klassen», skrevet av Guy Standing. Han tar for seg det han mener er i ferd med å bli en ny samfunnsklasse.Standing skriver at «de som tilhører prekariatet lever liv dominert av usikkerhet, uvisshet, gjeld og ydmykelse. De er i ferd med å bli delborgere i stedet for borgere, og mister kulturelle, sivile, sosiale, politiske og økonomiske rettigheter som er blitt bygget opp gjennom generasjoner».Han skriver også at de som tilhører prekariatet så langt har «vist seg som en farlig klasse på en uventet måte. De bryr seg knapt om å stemme ved valgene, og har dermed undergravd valgdemokratiets legitimitet på utilsiktet vis. Bare 34 prosent av de stemmeberettigede stemte under EU-valget i begynnelsen av 2014; det laveste tallet noensinne».Globalt er det ifølge Standing mange millioner mennesker over hele verden uten stabil forankring. Former for arbeidsutrygghet beskriver han som: arbeidsmarkedstrygghet (full sysselsetting), stillingsvern, omstillingsvern, sikkerhet på arbeidsplassen, kompetanseutviklingstrygghet, inntektstrygghet og representasjonsrett.