Mister jobben

Norema legges ned

Kjøkkenprodusenten på Jevnaker blir nedlagt. Totalt blir drøye 130 ansatte, med gjennomsnittsalder på 53 år, sagt opp. Flere mister også muligheten for å kunne gå av med AFP.

Av Mattis Michaelsen, 25. mars 2009

Usikkert for Norema-ansatte, skrev seniorpolitikk.no sist fredag. De ansatte fryktet for jobbene sine. Mandag kom den triste beskjeden: Bedriften blir lagt ned.Tøff tidNår alle ansatte i Norema tas med, er gjennomsnittsalderen 53 år. Hovedtillitsvalgt Odd Andreassen ser at det kan bli tøft for seniorene å finne seg nytt arbeid.- De eldste er også de med lengst ansiennitet og dermed lengst oppsigelsestid. Men én dag er det jo helt slutt, sier Andreassen.Klubben skal jobbe aktivt for å skaffe folk jobb. Blant annet ved å forsøke å bidra til å finne en kjøper til Norema-bygget, med planer som vil skape nye arbeidsplasser. – Men det er en kjensgjerning at for dem over 50 år blir det straks verre å finne arbeid, sier hovedtillitsmannen. Han viser til at det allerede er mange andre som permitteres og sies opp i distriktet.De eldste tar det tyngstAndreassen forteller om oppgitte, frustrerte og irriterte kolleger. – Jeg tror det er tyngst for dem som er eldst, sier han.Odd Andreassen trekker spesielt frem alle dem som nærmer seg AFP-alder, men som nå ser for seg at de ikke vil få tidligpensjon likevel. Kanskje mangler de bare noen måneder på å ha opptjent rett til AFP.- De kan ha arbeidet her i over 40 år. Nå får de ikke tidligpensjon, fordi bedriften blir lagt ned. Det er bittert, sier Andreassen. Men han understreker at ordningene for nettopp denne gruppen er noe av det han og klubben vil forhandle om i den nærmeste tiden. For øvrig vil ikke klubbleder Odd Andreassen forskuttere forhandlingene. Men han lover at spørsmål om hvordan man kan ivareta seniorene vil stå sentralt.Snytes for tidligpensjonenKnut Fegri (60) er veteran på Norema og frustrert over situasjonen.- Det er jo fortvilende når du har vært her i 45 år. Uten annen yrkesbakgrunn, blir det jævlig tøft å få noe annet, sier Fegri.tillegg kommer det bitre faktum at han mangler kun et drøyt år på å kunne gå av med AFP. Det er ikke lett, men Fegri forsøker å lete fram litt optimisme å ta med seg inn i jobbjakten: – Man får jo prøve, sier han.