Ny OECD-rapport

Norge har et forbedringspotensial

Norge har med 71 prosent i 2012, den fjerde høyeste sysselsettingsraten for aldersgruppen 55-64 år i OECD-området. Det er 1 prosent høyere enn det Senter for seniorpolitikk (SSP) anbefalte som nytt nasjonalt mål innen 2015 i strategiplanen som kom i fjor.

Av Tora Herud, 21. juni 2013

Åsmund Lunde. (Foto TH)

Åsmund Lunde. (Foto TH)

Økningen i yrkesdeltakelsen for aldersgruppen 55-64 år er på 2,4 prosent, fra 68,6 prosent i 2010 og til 71,0 prosent, som er omtalt i OECD-rapporten «Ageing and Employment Policies: Norway 2013, Working Better with Age».- Norge har en svært høy sysselsettingsrate fra før, sammenlignet med andre land, så dette er veldig bra, sier seniorrådgiver Åsmund Lunde i SSP.Rapporten forteller videre at Norge har en godt forvaltet oljeformue, lav arbeidsledighet og en høyere alder for pensjonering enn de fleste andre OECD-land.- Start seniorpolitisk arbeid tidligSamtidig skriver OECD i rapporten at Norge har en høy andel eldre på uførestønad:19,6 prosent av aldersgruppen 55-59 år30,5 prosent av aldersgruppen 60-64 år (1. kvartal 2012)- Norge har høyere uføregrad enn andre land i Europa. Dermed er de friske i Norge, friskere enn i andre land, for å si det sånn og dermed en årsak til at de jobber lenger. Men dagens seniorer har også mer utdanning og bedre helse. Dersom seniortiltakene starter først ved 62 år, får vi ikke gjort noe med dem som uføretrygdes tidlig. Seniorpolitikken har en viktig oppgave i det forebyggende arbeidet, sier han.Pensjonsreformen som trådte i kraft i 2011 blir også omtalt, blant annet med at muligheten for fleksibelt uttak av pensjon mellom 62 og 75 år gir bedre incentiver for å jobbe. Men OECD peker på at kun 40 prosent av de nye alderspensjonistene er vesentlig berørt av reformen.Norge svakt på rekrutteringOECD skriver imidlertid at det er mangelfull koordinering mellom høyeste alder for opptjening av pensjonsrettigheter, arbeidsmiljølovgivningen og andre bestemmelser om aldersgrenser og obligatorisk avgang.De fleste eldre arbeidstakere i Norge har stabile og gode jobber, men rekrutteringen av eldre er svært lav, bare en tredjedel av OECD-gjennomsnittet, ifølge rapporten.- Det står helt klart at det må gjøres noe med arbeidsgiveres negative holdninger og at det er en høy grad av aldersdiskriminering i norsk arbeidsliv. Norge har gjort noe med det meste på OECDs mangelliste fra forrige rapport, men det står fortsatt minus ved arbeid med å bedre rekrutteringen av eldre arbeidstakere, og å bedre muligheter for etter- og videreutdanning for denne gruppen, sier Åsmund Lunde.OECDs anbefalingerFor å møte disse – og nye utfordringer, anbefaler OECD at Norge:Tilpasser AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor til hovedprinsippene i pensjonsreformen.Styrker innsatsen for å redusere tilgangen til uførepensjon.Sikre større grad av alders-nøytralitet i arbeidsgivernes personell-beslutninger. Ett mål kan være å nå OECD-gjennomsnittet når det gjelder rekruttering av eldre arbeidstakere.Forenkle og koordinere ulike aldersgrensebestemmelser med sikte på å fjerne alder som pliktig grunn for avgang. Sikre at lovverk og organisatorisk rammeverk er nøytralt i forhold til hhv. deltids- og heltidsjobber, og støtte tiltak for å fremme en ”heltids-kultur”.