Seniorer i Skandinavia

Norge holder bedre på seniorene

Det er en høyere andel norske kvinnelige seniorer i arbeid i Norge, enn det er danske mannlige seniorer i arbeid i Danmark. Både Norge og Sverige har en høyere andel seniorer i arbeid enn det Danmark har.

Av seniorpolitikk, 2. desember 2008

Danmark er nemlig det land i Skandinavia, som er dårligst til å holde på eldre arbeidstakere, skriver det danske nettestedet ÆldreSagen. Nettstedet viser til en fersk undersøkelse fra Danmarks Statistik gjort for avisene Nordjyske og Fyns Stiftstidende.En vesentlig årsak til at Danmark ligger etter Norge og Sverige, skal ifølge de to avisene være at danske virksomheter er for dårlige til å tilby seniordninger. Noen slike ordninger som får danskene til å bli lenger i jobben skal være kortere arbeidstid, nye arbeidsoppgaver og mer fleksible arbeidstider.Slik gjør Norge og SverigeOm Norge skriver ÆldreSagen blant annet om Senter for seniorpolitikk (SSP) og avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), som medvirkende årsaker til at det står bedre til her enn i Danmark.Om Sverige skriver nettstedet at landet siden 1970-tallet har hatt en lovgivning som pålegger ”sist inn, først ut”-prinsippet ved oppsigelser, dog med visse unntak. Pensjonssystemet i Sverige ble endret i 1999. Sverige skal da ha blitt det OECD-landet hvor det å arbeide etter fylte 61 år, ga størst utbytte.Individuelle avtaler mest effektiveKonsulent Karl Henrik Baum i Ældre Sagen Erhverv, sier, at riktig mange ville fortsette i arbeid etter fylte 50 år, dersom de fikk riktige vilkår.- Det handler mer om et godt arbeidsmiljø og anerkjennelse fra ledelsen, enn høyere lønn, sier han. Baum mener det er mer effektivt å inngå individuelle avtaler enn kollektive med de ansatte, for å få dem til å bli i jobben.