Pensjon

Norges pensjonsreform får ros – fra Australia

Pensjonsreformen i Norge vekker betydelig interesse, selv i Australia. En av landets pensjonsforskere tok turen til Norge og roser prosessen som ledet fram til den store reformen her i landet.

Av Ulf Peter Hellstrøm, 3. april 2017

George Kudrna reiste fra Sidney direkte til konferansesenteret Soria Moria langt oppe i Nordmarka for å diskutere pensjonsreformen sammen med norske og utenlandske fagfolk. (Foto Ulf Peter Hellstrøm)

George Kudrna reiste fra Sidney direkte til konferansesenteret Soria Moria langt oppe i Nordmarka for å diskutere pensjonsreformen sammen med norske og utenlandske fagfolk. (Foto Ulf Peter Hellstrøm)

– Jeg er imponert over hvordan man gikk fram underveis og som ledet frem til reformen. Den forteller mye om hvordan dere gjennomfører slike tiltak i Norge, mener George Kudrna.Han er pensjonsforsker og jobber til daglig ved et senter for forskning

Fakta

Pensjonsforum ble stiftet i april 2007 og drives av Fafo og Frischsenteret.