Aldersgrenser

Norsk Industri trakk sak fra nemda

- Jeg kan ikke huske å ha sett en så politisk oppsiktsvekkende sak, som det vi nå har fått i fanget, sier Inger Lise Rasmussen, leder i Negotia i en pressemelding.

Av Tora Herud, 30. september 2014

Inger Lise Rasmussen. (Foto Negotia)

Inger Lise Rasmussen. (Foto Negotia)

Tidligere advokat i NHO-foreningen Norsk Industri, Brit Djupvik Semner, måtte gå av fra stillingen sin dagen før hun fylte 67 år i november i fjor, men klaget over avgjørelsen til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og fikk fullt medhold.Les også: LDO gir fullt medhold i ny sakLDO skrev i sin uttalelse at Norsk Industris bedriftsinterne aldersgrense på 67 år er i strid med forbudet mot aldersdiskriminering i arbeidsmiljøloven § 13-1 og likestillingsloven § 5, og konkluderer slik:Norsk Industri sin bedriftsinterne aldersgrense på 67 år er i strid med forbudet mot aldersdiskriminering i arbeidsmiljøloven § 13-1, da vilkåret om nødvendighet og forholdsmessighet i § 13-3 annet ledd ikke er oppfylt.Norsk Industri sin bedriftsinterne aldersgrense på 67 år er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn i likestillingsloven § 5.Norsk Industri handler i strid med arbeidsmiljøloven § 13-1 og likestillingsloven av 9. juni 1978 § 3 ved at Brit Djupvik Semner ikke får fortsette i stillingen etter fylte 67 år.Pinlig og pikantNorsk Industri ville ikke ifølge Negotia, der Brit Djupvik Semner er medlem, rette seg etter ombudets uttalelse og anket saken inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda. I slutten av august kom den samme nemda i Mediaas-saken, til at aldersgrensen på 67 år i NRK var ulovlig. Norsk Industri har nettopp trukket klagen fra nemnda og samtidig reist søksmål for Tingretten mot Brit Djupvik Semner.- Begrunnelsen for at aldersgrensen på 67 år er ulovlig er at den ikke oppfyller arbeidsmiljølovens vilkår for unntak fra lovens hovedregel om 70 års aldersgrense. Lovlige vilkår kan være at aldersgrense 67 år står i arbeidsavtale, tariffavtale, pensjonsavtale eller arbeidsreglement.  I denne saken står det ingen ting om 67 år i disse avtalene, og da er det lovens 70 års grense som gjelder, sier Inger Lise Rasmussen. Forbundet mener saken er pinlig og pikant.Norsk Industri er taus- For Negotia er det et viktig prinsipp at seniorer som ønsker det skal stå lengst mulig i arbeid. Dette er viktig både for den enkelte og for samfunnet. Det handler om å følge opp arbeidslinjen i Pensjonsreformen – som det er bred politisk enighet om, også fra NHOs side, sier hun.NHO står bak både pensjonsreformen og likestillingsloven. Hvorfor motarbeider Norsk Industri da disse samfunnsmessige målsettingene ved å si opp en 67-åring? Hva er grunnen til at Norsk Industri trakk saken fra Likestillings- og diskrimineringsnemda?- Dette er en personalsak og vi svarer ikke på noen spørsmål om den, sier kommunikasjonsdirektør Finn Langeland i Norsk Industri.