NRK P2

NRK-debatt mellom Østerud og Holden

NRK Nyhetsmorgen hadde torsdag 12. september debatt mellom økonomiprofessor Steinar Holden og direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk. «Mange ledere har ikke reflektert over at deres medarbeidere blir eldre,» sier Østerud.

Av Berit Solli, 12. september 2019

NRKs Nyhetsmorgen: Direktør Kari Østerud og professor Steinar Holden i debatt. Skjermdump: NRK

NRKs Nyhetsmorgen: Direktør Kari Østerud og professor Steinar Holden i debatt. Skjermdump: NRK

NRK inviterte de to til morgen-nyhetene i anledning dagens konferanse om arbeidsliv i regi av KS.

Les mer om konferansen her.

Begge holdt innlegg på konferansen senere på dagen.«Vi har hatt en veldig positiv utvikling når det gjelder arbeidsaktivitet blant eldre arbeidstagere. Den har økt jevnt og trutt de siste 15 årene. Men det vi ser, er at det er mange som slutter i jobben når de er 62-63-64 år, og særlig etter 65 år så er det store flertallet utenfor arbeidslivet,» sier Østerud.

Hør 5 på gaten om pensjon her.

Hør på debatten mellom Østerud og Holden her

Se nyhetsendingen her, spol fram til 46 min og 30 sek

Tre pensjonsgrunner

Professor Steinar Holden er ekspert på de økonomiske sidene ved arbeid og pensjon. Senter for seniorpolitikk jobber for at folk skal ønske og kunne jobbe lenger. Økonomiske forhold er en av tre forhold som avgjør når folk pensjoneres.

«I tillegg til pensjonsordninger handler beslutningen om å slutte å jobbe også om personlige forhold, som helse eller hva ektefellen din gjør. Og den tredje og kanskje mest underkommuniserte faktoren er hva arbeidsplassen kan gjøre for å stimulere folk til å jobbe lenger.

Vi ser at 6 av 10 norske virksomheter ikke har noen strategi for hvordan de skal beholde og videreutvikle sine eldste medarbeidere. Så jeg tror at det kanskje er der vi bør sette inn innsatsen i fremtiden,» sier Østerud.

Senter for seniorpolitikk er et 50 år gammelt kompetansesenter for arbeidslivet. 30 organisasjoner i yrkeslivet står bak, og senteret er finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet. Senteret initierer forskning på seniorer i arbeidslivet.

Litt slitsomt

Østerud påpeker at arbeidsgivere har et ansvar, tillitsvalgte har et ansvar, og senioren selv har et ansvar. «Det høres kanskje litt slitsomt ut, men noen ganger så er det det. Man kan ikke bare sitte og vente på at politikerne skal vedta tiltak. Man må også gjøre ting i den enkelte virksomhet og bedrift,» sier Østerud.

Regnes med

Hun fremhever hvor viktig det er at hver leder viser at han eller hun regner med sin medarbeider videre. «Det er ikke sikkert at det er så kompliserte tiltak som skal til. For til syvende og sist så er det hvordan du har det på jobben som er avgjørende.

Så hvis du får lov å være med på de nye prosjektene, hvis du får være med å utvikle nye arbeidsprosesser, innføre ny teknologi med masse læring, så får du stimulans til å fortsette lenger,» sier Østerud.

Se Senter for seniorpolitikks veileder for ledere her

Østerud presiserer at seniorer er som folk flest.

«Du må inkluderes i virksomhetens fremtidsplaner for å fortsette å ha motivasjon til å lære deg nye ting, og også folk med dårlig helse kan fortsette i jobb, hvis det tilrettelegges for det. Men jeg tror det er viktig å akseptere at dette ikke gjelder for alle, men det gjelder for mange flere enn vi tror. Det er mange flere som kan jobbe lenger enn det som er situasjonen i dag,» sier Østerud.

Revolusjon over 15 år

Senter for seniorpolitikk undersøker hvordan seniorene har det i arbeidslivet gjennom det årlige Norsk Seniorpolitisk barometer.

For ledere  og for yrkesaktive. 

Nesten en av tre kan tenke seg å jobbe til de er 70 år eller eldre. Interessen for å jobbe lenger er større enn de reelle tallene for yrkesdeltagelse.

«Det har vært en revolusjon i synet på å jobbe lenger. I løpet av 15 år er gjennomsnittlig ønsket avgangsalder blant yrkesaktive i Norge økt med over fem år. Folk har tatt inn over seg pensjonsreformer og andre regelendringer, at ja, vi må jobbe lenger. Og det har folk lyst til, hvis lederen vil det samme,» sier Østerud.

Vil du at vi skal komme og holde foredrag hos deg? Send oss en mail, så kommer vi!

Les også: Holte og Holden skriver i VG og Aftenposten