Mediaas-saken

NRK mot Staten

Onsdag starter saken i Oslo tingrett, der NRK har stevnet Staten etter at Likestillings- og diskrimineringsnemnda konkluderte med at NRK aldersdiskriminerte tidligere NRK-journalist Steinar Mediaas, da de nektet ham å fortsette i jobben etter fylte 67 år.

Av Tora Herud, 10. mars 2015

Mediaas' advokat

Mediaas' advokat

– Etter uttalelsen i nemnda hadde NRK tre måneder på seg til å ta ut stevning mot Staten, og det gjorde de. NRK mener nemndas vedtak er ugyldig, sier Steinar Mediaas’ advokat, Erik Råd Herlofsen, partner i advokatfirmaet R&ae