Forskningskonferanse

Ny forskning om seniorpolitiske tiltak

Senter for seniorpolitikk (SSP) inviterer til forskningskonferanse 14. oktober om seniorpolitiske tiltak i arbeidslivet og delmål 3 i IA-avtalen.

Av Tora Herud, 28. september 2009

Ny forskning om seniorpolitiske tiltak i norsk arbeidsliv: Hvordan opplever seniorene tiltakene? SSPs forskningskonferanse onsdag 14. oktober 2009Thon Hotel Opera, OsloPåmeldingPåmelding til konferansen sendes mbp@seniorpolitikk.no innen 1. oktober 2009.Det er ingen konferanseavgift. Eventuelle spørsmål kan rettes til Senter for seniorpolitikk (SSP) på telefon 23 15 65 50. Program0930 Registrering – kaffe/te og frukt1000 Åpning av konferansen v/Ann Kristin Hjortbakk, styreleder SSP1015 Effektanalyser av iverksatte seniorpolitiske tiltak – casestudierv/Anne Inga Hilsen, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)Spørsmål og kommentarer.1100 Pause1115 Forsøk med redusert arbeidstid for 62+ i staten – seniorenes opplevelse av tiltaketv/Lars-Erik Becken, Econ Pöyry ASSpørsmål og kommentarer.1200 Pause1215 Endringer i holdninger og opplevd arbeidsmiljø for seniorarbeidstakerev/Per Erik Solem, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)Spørsmål og kommentarer.1300 Lunsj1400 Ny IA-avtale? Nye seniorpolitiske mål!v/Kåre Hagen, Handelshøyskolen BI1430 Forskningens betydning for myndighetenes seniorpolitiske arbeidv/Øystein Haram, Arbeids- og inkluderingsdepartementet1445 Årets seniorinitiativ 2009 – prisutdelingv/Åsmund Lunde, SSP1500 Avslutning