Kompetanse

Ny karriere som lærer

- Ledererfaring er svært verdifullt når du har 32 elever i klassen, sier Roar Lundeby (60), lektor i realfagene matematikk og IT på Lambertseter videregående skole i Oslo.

Av Tora Herud, 19. november 2014

- Jeg ble oppringt fra flere skoler etter få dager

- Jeg ble oppringt fra flere skoler etter få dager

– Elevene er stort sett motiverte, og realfagelever er nok mer enn andre opptatt av å gjøre det bra. Lambertseter er dessuten en av de bedre videregående skolene i Oslo, sier Lundeby. Framstillingen av fagene kan han krydre med eksemple