Entreprenørskap

Ny kunnskap om senior gründere

Freelancer skal intervjue flere gründere over 55 år. Og Harvard BR skriver at 45 år er gjennomsnittsalderen for nye, suksessrike entreprenører.

Av Berit Solli, 6. desember 2019

Freelancer Maria Amelie vil dybdeintervjue senior gründere på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk.

Senter for seniorpolitikk har tidligere laget en undersøkelser om gründerskap blant seniorer. Vi har også arrangert to frokostmøter i samarbeid med blant annet Innovasjon Norge.

Se rapporter og foredrag fra frokostmøtet i mars 2019 her.

“Vi håper at dybdeintervjuene vil gi ny kunnskap om hva som gjør en gründer suksessrik,” sier Hauge.

Senter for seniorpolitikk og Innovasjon Norge vil invitere til nytt frokostmøte om resultatene av intervjuer med gründere på senvinteren 2020. Følg med på vårt nyhetsbrev for å få invitasjon, abonnér nederst på nettsiden vår.

Se her rapport om grûnderskap fra 2018.

Nettverk og kunnskap

“The next step for researchers is to explore what exactly explains the advantage of middle-aged founders. For example, is it due to greater access to financial resources, deeper social networks, or certain forms of experience? In the meantime, it appears that advancing age is a powerful feature, not a bug, for starting the most successful firms,” skriver Harvard Business Review i en lengre artikkel om entreprenørskap blant seniorer.

Les mer hos Harvard Business Review her.