Ny pensjon i arbeidsforhold

Ny pensjon i arbeidsforhold

I vår kom banklovkommisjonen i utredningen NOU 2012:13 med forslag til ny utforming av alderspensjon for privat bedrifter. Forslaget har høringsfrist 1. oktober 2012. Et nytt regelverk vil kunne tre i kraft fra 2014. – Grunnmodellen ligner en innskuddsordning, skriver Sissel Rødevand i Actecan.

Av Tora Herud, 15. august 2012

Sissel Rødevand

Sissel Rødevand

Les mer om Forslag til ny pensjon i arbeidsforhold under Arbeid og pensjon.