IA-AVTALEN

Ny samarbeidsavtale med NAV

Senter for seniorpolitikks direktør Kari Østerud og NAV-direktør Sigrun Vågeng har nå signert en ny samarbeidsavtale. «Sammen skal vi styrke partene for å redusere frafall ved tidligpensjonering,» sier Østerud.

Av Berit Solli, 21. august 2019

Sigrun Vågeng (NAV) og Kari Østerud (SSP) signerer ny samarbeidsavtale. Foto: Berit Solli

Sigrun Vågeng (NAV) og Kari Østerud (SSP) signerer ny samarbeidsavtale. Foto: Berit Solli

Ny samarbeidsavtale med NAV

IA-avtalens mål er å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig. Målet om å redusere frafallet inkluderer å hjelpe folk til å jobbe fremfor å gå over til tidligpensjonering. Kun 39 prosent av 65-åringene er sysselsatt. Derfor er seniorpolitikk viktig for arbeidslivet, den enkelte og for velferdsstaten.

Frafall for seniorer

IA-avtalen mellom regjeringen og partene i arbeidslivet er utgangspunktet for samarbeidet mellom NAV og Senter for seniorpolitikk (SSP).  NAV og SSP skal sammen bistå partene i arbeidslivet, basert på forskningsbasert kunnskap og praktiske erfaringer om seniorer i arbeidslivet. NAV er en av de 30 organisasjonene som er tilsluttet Senter for seniorpolitikk.

«NAV har gjennom flere år hatt et godt samarbeid med Senter for seniorpolitikk. Ett av målene i den nye IA-avtalen er å forhindre frafall fra arbeidslivet, og samarbeidet mellom NAV og Senter for seniorpolitikk er derfor viktig å videreføre. Dette samarbeidet er nå forankret gjennom den nye samarbeidsavtalen vi har signert i dag,” sier Sigrun Vågeng.

Bransjer

SSP gjennomfører jevnlig kartleggingsprosjekter om seniorer i ulike bransjer. Den bransjespesifikke kunnskapen kan være relevant for de nye bransjeprogrammene i IA-avtalen. Dette, samt seniorperspektivet i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet, er eksempler på områder der SSP kan bistå partene i IA-avtalen og NAV.

Ut 2022

Senter for seniorpolitikk og NAV skal nå arbeide videre med en konkret plan for samarbeidet. Avtalen som nå er signert gjelder ut 2022.

Roger Moen har på vegne av SSP arbeidet med NAV i ti år. Nå overtar Olav Eikemo rollen som Senter for seniorpolitikks kontaktperson overfor NAV.

Fakta

Samarbeidsavtalen omfatter:  Kompetanseutvikling innen seniorperspektivet i personalpolitikk, arbeidsmiljø og ledelse for rådgivere ved arbeidslivssentrene og for andre nøkkelpersoner i NAV Informasjon og bevisstgjøring om betydningen av god seniorpolitikk i arbeids-livet i alle enheter i NAV SSP kan bistå i utviklingsarbeidet av relevante kompetansetilbud til ulike brukergrupper i NAV, herunder nye digitale formidlingsmåter