NAV og SSP

Ny samarbeidsavtale mellom NAV og SSP

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng og direktør ved Senter for seniorpolitikk (SSP), Kari Østerud, signerte denne uken en ny samarbeidsavtale for de kommende tre årene.

Av Roger Moen, 27. april 2016

SSP-direktør Kari Østerud og NAV-direktør Sigrun Vågeng. (Foto Roger Moen)

SSP-direktør Kari Østerud og NAV-direktør Sigrun Vågeng. (Foto Roger Moen)

Samarbeidsavtalen har utgangspunkt i arbeidet med å realisere de politiske intensjonene om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Formålet med avtalen er at NAV og SSP skal bistå partene i arbeidslivet slik at de kan styrke sine forutsetninger for å nå IA-avtalens delmål 3 i avtaleperioden.Begge parter uttrykker at de er fornøyde med avtalen og samarbeidet. Vågeng er opptatt av at NAV har riktig kompetanse og kan tilby gode leveranser. Hun er fornøyd med at avtalen vektlegger kompetanseutvikling og at Senter for seniorpolitikk tilbyr faglig bistand og utviklingsprogrammer for arbeidslivssentrene. Østerud understreket at NAV er en meget viktig samarbeidspartner for Senter for seniorpolitikk, og at de kan bidra mer enn de gjør i dag – også for andre enheter i NAV.I 2011 ble det etablert et eget fagnettverk for delmål 3, med alle arbeidslivssentrene representert. Dette har ført til et løft for delmål 3-arbeidet i NAV. Fagnettverket har fagsamlinger to-tre ganger i året, og her får deltakerne tilgang til ny, forskningsbasert kunnskap og rikelig anledning til å utveksle erfaringer og drøfte videreutvikling av tjenestetilbud til IA-virksomhetene.En fersk evaluering av arbeidslivssentrenes innsats på delmål 3 avdekker et betydelig forbedringspotensial. Fortsatt er det slik at det er få IA-rådgivere som arbeider aktivt med dette delmålet, og evalueringsrapporten sier at langt flere IA-virksomheter kan få bedre oppfølging enn tilfelle er i dag. Rapporten viser også at interessen og bevisstheten om delmål 3 er tilstede blant IA-virksomhetene.Det er derfor viktig å videreutvikle samarbeidet slik at vi kan oppnå bedre resultater. Det er nødvendig for at arbeidslivet skal få styrket sine forutsetninger for å kunne nå delmål 3 innen utgangen av 2018.Les også: – Vær åpen for å gjøre andre ting, sier Sigrun Vågeng

Fakta

IA-avtalens delmål 3 lyder slik: Yrkesaktiviteten etter fylte 50 år forlenges med 12 måneder. Med det menes en økning sammenliknet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år).