Rådgivningstjenester

Ny strategi: Mer nytte for ledere og tillitsvalgte

Styret i Senter for seniorpolitikk har vedtatt en ny fireårsplan fra 2020. «Viktigste endring er at vi vil utvikle nye rådgivningstjenester slik at vi blir et enda mer nyttig kompetansesenter for ledere og tillitsvalgte,» sier styreleder Kristin Mildal fra NHO.

Av Berit Solli, 15. januar 2020

Styreleder ved Senter for seniorpolitikk Kristin Diserud Mildal (Foto: Moment Studio NHO)

Les fire sider ny strategiplan her.

Senter for seniorpolitikk (SSP) har 30 tilsluttede organisasjoner, blant annet arbeidslivets parter, forskningsinstitusjoner og myndigheter. SSP blir finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet (les mer Om oss her). SSP ble etablert i 1969 og har syv ansatte. SSP er et kompetansesenter som arbeider med stimulering og utvikling av god seniorpolitikk i arbeidslivet.

SSP initierer og støtter forskning innen fagområdet, og bidrar til samarbeid om seniorspørsmål med myndigheter, virksomheter, arbeidslivets parter og personalfaglige organisasjoner. Senteret er forankret i trepartssamarbeidet og er kunnskapsbasert.

«Den nye planen rokker ikke ved grunnretningen vår der hovedmålet er at flest mulig over 55 år vil og kan jobbe lengst mulig. Men vi vil være mer tilgjengelige gjennom nett-tjenester, foredrag og annet. Slik vil vi være til nytte for virksomhetenes ledere og tillitsvalgte,» sier Mildal. Hun jobber til daglig i NHO.

SSPs målgrupper er virksomhetene, seniorene selv og myndighetene.

 Samfunnsoppdraget

Styret består av ledere fra tre arbeidsgiverforeninger, tre fagforeninger, og en person fra akademia (les mer om styret her). Styret peiler nå ut fire mål for SSP:

  • å synliggjøre seniorer som en viktig ressurs for norsk arbeidsliv
  • at flere virksomheter integrerer seniorperspektivet i personalpolitikk og ledelse
  • økt interesse for å arbeide lenger
  • økt forståelse i samfunnet for betydningen av at flere jobber lenger

«Vi skal bygge og formidle kunnskap som er med på å øke seniorenes attraktivitet i arbeidslivet,» sier Mildal.

Nytt satsningsområde

SSP har fra før satsningsområdene Forskning & utvikling, kommunikasjon & samfunnspåvirkning og Samarbeidsprosjekter. Nå setter styret i tillegg trykk på Rådgivning & veiledning mot arbeidsgivere, ledere, tillitsvalgte, HR-medarbeidere og andre som setter premisser i arbeidslivet. SSP vil utvikle og konseptualisere tjenestene etter hva disse lederne trenger.

«Nå girer vi opp for å spre budskapet og kunnskapen enda mer ut blant bedrifter og ansatte. Det er helt essensielt for både arbeidsgiverne, seniorene selv og for velferdsstaten at vi lykkes med å holde flere mennesker i jobb lenger utover i sekstiårene,” sier Mildal.