Rekorddeltagelse på årsmøtet

Nye styremedlemmer fra KS, KMD og Akademikerne

Årsmøtet i Senter for seniorpolitikk har gjenvalgt NHOs Kristin Diserud Mildal som styreleder og Kristin Sæther fra LO er fortsatt nestleder.

Av Berit Solli, 16. juni 2021

årsmøte

Styreleder Kristin Diserud Mildal (øverst til venstre) ledet årsmøtet på Teams 15. juni 2021.

Årsmøtet for Senter for seniorpolitikk (SSP) ble avholdt på Teams tirsdag 15. juni. Rekordmange 18 organisasjoner med 34 mennesker deltok digitalt.

Pandemiåret

Årsmøtet fikk presentert regnskapet og årsberetningen av direktør Kari Østerud, og de ble godkjent.

Årsmøtet uttrykte høy tilfredshet med Senter for seniorpolitikks arbeid gjennom et annerledes år. Årmøtet mener SSP har jobbet svært godt gjennom koronatiden, blant annet med fornyelse av formidling, nye digitale tjenester, samt økt trykk på forskning.

«Senter for seniorpolitikk har økt forskningsinnsatsen og fornyet sin digitale formidling til ledere, tillitsvalgte og seniorene selv gjennom et krevende år,» sier styreleder Kristin Diserud Mildal.

Diserud Mildal gjenvalgt

Årsmøtet valgte også nytt styre for Senter for seniorpolitikk. Mildal fra NHO ble gjenvalgt som styreleder. Også hennes personlige vara Kari Hoff Okstad fra Spekter ble gjenvalgt.

Andre nye styremedlemmer er Håvard Holm fra Akademikerne, Trond Lesjø fra KS og Lars-Erik Becken fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Silje Naustvik fra Unio ble gjenvalgt til styret.

Nestleder Kristin Sæther fra LO og Trude Furunes fra Universitetet i Stavanger sto ikke på valg i år.

På listen over personlige vara ble valgt inn Hege Herø fra YS, Kari Mære Lier fra NITO, Therese Høyer Grimstad fra Finans Norge og Hege Aatangen fra Virke. Øystein Nilsen fra LO og Tale Hellevik fra OsloMet sto ikke på valg.

«Styret sikrer at Senter for seniorpolitikk har en bred forankring i hele det organiserte arbeidslivet. Jeg gleder meg til å jobbe videre med veldig kompetente mennesker om en så viktig sak som seniorpolitikk er,» sier Mildal.

Nyvalgt styre

Innstillingen fra valgkomiteen med leder Jorunn Berland fra YS ble vedtatt:

Navn  OrganisasjonVervSTATUS Personlig varaOrganisasjonSTATUS
Kristin Diserud Mildal  NHOStyrelederGjenvalg Kari Hoff OkstadSpekterGjenvalg
Kristin SætherLOStyremedlemIkke på valg Øystein NilsenLOIkke på valg
Trude FurunesUniversitetet i StavangerStyremedlemIkke på valg Tale HellevikOsloMet  Ikke på valg
Håvard HolmAkademikerneStyremedlemNy – 1 år   Hege HerøYSNy – 1 år
Silje NaustvikUnioStyremedlemGjenvalg Kari Mærøe LierNITOGjenvalg
Trond Lesjø  KSStyremedlemNy – 2 år Therese Høyer-Grimstad  Finans NorgeNy – 2 år
Lars-Erik BeckenKMDStyremedlemNy – 2 år Hege AatangenVirkeNy – 2 år
        

Senter for seniorpolitikk har eksistert siden 1969, er finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet, og eid av 29 organisasjoner og forskningsinstitusjoner fra arbeidslivet. Målet med kompetansesenteret er å hjelpe partene i arbeidslivet til at flest mulig kan og vil jobbe lengst mulig.

Se det nye styret og oversikt over alle våre 29 tilsluttede organisasjoner her.

Pensjonskasse-foreningen tilslutter seg SSP (2022)

Fakta

Senter for seniorpolitikk er et kompetansesenter som arbeider med stimulering og utvikling av god seniorpolitikk i arbeidslivet.

SSP initierer og støtter forskning innen fagområdet, og bidrar til samarbeid om seniorspørsmål med myndigheter, virksomheter, arbeidslivets parter og personalfaglige organisasjoner.

SSP skal:

Synliggjøre eldres ressurser og utviklingsmuligheter i arbeidslivet.

Bidra til å utvikle et inkluderende og godt arbeidsmiljø for alle arbeidstakere i virksomhetene.

Arbeide for et utvidet samarbeid om seniorpolitikk mellom arbeidslivets organisasjoner og mellom organisasjonene og myndighetene.