Årsmøte

Nye vara til styret fra Virke, LO og Spekter

Olav Wendelboe Kvam fra Spekter, Linn Andersen fra LO og Tone Liljerot fra Virke er valgt inn som nye varamedlemmer av styret til Senter for seniorpolitikk.

Av Berit Solli, 3. august 2022

Årsmøte SSP 2022 Foto: Berit Solli

Senter for seniorpolitikk hadde årsmøte i juni med oppmøte fra hele 20 av våre 29 tilknyttede organisasjoner. Det er rekordmange.

Alle de store organisasjonene på både arbeidsgiversiden og arbeidstagersiden i Norge, samt de største utdanningsorganisasjonene, og departementer som er viktige for arbeidslivet, er tilknyttet Senter for seniorpolitikk. Arbeids- og inkluderingsdepartementet finansierer Senter for seniorpolitikk og forskningen vi initierer.

Bred forankring

Kristin Diserud Mildal fra NHO er styreleder og sto ikke på valg i år. Styret for øvrig konstituerer seg selv senere i august.

«Vi er veldig takknemlige for en så bred forankring hos alle parter av arbeidslivet. Det gir oss troverdighet og styrke som kompetansesenter for hele arbeidslivet. Dessuten gir styremedlemmenes ulike kompetanse og ståsted flere gode perspektiver inn i arbeidet vårt,» sier direktør Kari Østerud.

Kari Østerud, SSP og Kristin Diserud Mildal, NHO
Foto: Berit solli

Det nye styret består nå av:

Navn  Organisasjon Personlig varaOrganisasjon
Kristin Diserud Mildal  NHO Olav Wendelbo KvamSpekter
Kristin SætherLO Linn AndersenLO
Trude FurunesUniversitetet i Stavanger Tale HellevikOsloMet  
Håvard HolmAkademikerne Hege HerøYS
Silje NaustvikUnio Kari Mærøe LierNITO
Trond Lesjø  KS Therese Høyer-Grimstad  Finans Norge
Lars-Erik BeckenKMD Tone LiljerothVirke

For linker til alle tilknyttede, se her.

Representanter for 20 arbeidstager- og arbeidsgiverforeninger, samt læresteder og departementer, møtte opp på årsmøtetet i Senter for seniorpolitikk.

Årsmøte i Senter for seniorpolitikk