Prøv nytt kurs nå

Nytt nettkurs i strategisk HR

SSP og Impaktor har nå utviklet et nytt, gratis kurs. Kurset består av åtte korte filmer og nedlastbare verktøy. Tema er aktivt medarbeiderskap og hvordan de 15 neste arbeidsårene kan bli de 15 beste.

Av Berit Solli, 25. august 2020

Nå får du som arbeider med HR muligheter for egen kompetanseutvikling! Kurset gir deg ny kunnskap og verktøy om seniorperspektivet i strategisk HR.

Ta kurset her.

Her får du innsikt i hvordan HR kan bidra til å styrke medarbeiderskapet på egen arbeidsplass. Slik kan flere ansatte jobbe aktivt for at de neste 15 årene i arbeidslivet kan bli deres 15 beste.

Portrett fagsjef
Fagsjef Roger Moen ved Senter for seniorpolitikk. (Foto: Øivind Haug)

Seniorer i arbeidslivet er en viktig ressurs. Derfor prioriterer vi å tilby relevant kunnskap for deg som er opptatt av HR og ledelse først. Så kommer vi med flere kurs mot ansatte, jobbsøkere og ledere utover høsten.

I kurset får du oppdatert kunnskap og praktiske tips til å utvikle aktivt medarbeiderskap og strategisk kompetansestyring, med gode verktøy.

«HR-funksjonen er sentral for å kunne være en attraktiv arbeidsgiver og oppnå virksomhetens strategiske mål,» sier fagsjef Roger Moen ved Senter for seniorpolitikk. «Å integrere seniorperspektivet i personalpolitikk og ledelse kan være avgjørende for at flere skal kunne forlenge sine yrkeskarrierer», sier Moen.

Korte filmer

Kurset er lagt opp rundt korte filmleksjoner, omfanget er tilsammen en times tid. Du kan ta hele eller deler av nettkurset når du vil, og du kan laste ned relaterte verktøy dere kan benytte i egen virksomhet.

illustrasjonsbilde av kursdeltagere
Senter for seniorpolitikk utvikler flere digitale kurs. Se her vårt nye kurs utviklet i verktøyet LearnDash.

I kurset har vi fått med oss fageksperter fra Impaktor. De har omfattende erfaring som konsulenter og forelesere innen livsfaseorientert personalpolitikk, lederutvikling og coaching. De har utformet kurset og verktøyene som vi nå gjør tilgjengelig for deg på våre nettsider.

Prøv ut kurset her.

Mer digitalt

Senter for seniorpolitikk tilpasser sine tjenester til koronasituasjonen.

«Vi flytter mer av vår kommunikasjon, våre arrangementer og tjenester over på digitale kanaler. Så langt er det blitt veldig godt mottatt i våre målgrupper,» sier kommunikasjonsrådgiver Berit Solli ved Senter for seniorpolitikk. Vi holder på å lage flere kurs rettet mot arbeidstagere og jobbsøkere. Følg med!

Vi hører gjerne hva du mener om kurset, og om du ønsker at vi lager andre kurs!

Det nye kurset er utviklet i LearnDash, en plugin i WordPress. Vi har brukt studio Molte ved Myrens verksted i Oslo.

Interessert i mer digitalt?

Delta på webinar om å jobbe i barnehage 18. september

eller meld deg på vår Forskningskonferansen 30. oktober (litt før alle andre) her nå.