Årsmøte 2019

Nytt styre valgt

Senter for seniorpolitikk avholdt torsdag 6. juni årsmøte. Hans-Erik Skjæggerud (YS) og Solveig Kopperstad Bratseth (Unio) ble valgt som nye styremedlemmer. Nye varamedlemmer ble Kari Hoff Okstad (Spekter), Håvard Holm (Akademikerne) og Kristin Holm Jensen (Virke). 

Av Berit Solli, 12. juni 2019

Direktør Kari Østerud presenterte Senter for seniorpolitikks årsrapport på årsmøtet 6. juni. (Foto: Berit Solli)

Direktør Kari Østerud presenterte Senter for seniorpolitikks årsrapport på årsmøtet 6. juni. (Foto: Berit Solli)

Årsmøtet i Senter for seniorpolitikk ble avholdt på Bristol hotell torsdag 6.  juni 2019. Årsmøtet er åpent for alle, og alle de 30 tilsluttede organisasjonene har stemmerett.

I år stilte 20 mennesker fra 14 av medlemsorganisasjonene, samt administrasjonen.

Direktør Kari Østerud orienterte om Senterets aktiviteter i 2018, og fortalte kort om planene for 2019.

Deretter godkjente årsmøtet årsrapporten (last ned her) og årsregnskapet, og tok revisors beretning til orientering.

Valgkomitéens leder Ingjerd Hovdenakk (Unio) presenterte forslag til nye styremedlemmer.

Årsmøtet valgte ved akklammasjon følgende styre for 2019-20: