Perspektive 50+

OECD-tall peker oppover

Sysselsettingen av seniorer i OECD-området har økt markant siden årtusenskiftet. Økningen er sterk i land som Nederland og Tyskland og svakere i de skandinaviske landene, der ledigheten har ligget på lavere nivåer. Samtidig har Tyskland en dyster framtid med tanke på arbeidskraft.

Av Ulf Petter Hellstrøm, 12. august 2015

OECD.

OECD.

Den gjennomsnittlige sysselsettingsraten i aldersgruppen 60-64 år har økt fra 37,3 prosent i 2003 til 45,3 prosent i 2013. Samletallene skjuler store forskjeller landene imellom.Sysselsetting i OECD-land, 60-64 år:(i antall 1000 personer) (tallene i parentes er fra 2002)Tyskland (1176) 2686Hellas (201) 160Irland (54) 98Italia (623) 1131Japan (3920) 5530Nederland (137) 496Norge (102) 183Storbritannia (1037) 1674Sverige (212) 376USA (4956) 9880OECD totalt (17926) 33100(Kilde. OECD)I Europa er forgubbingen av samfunnet en av megatrendene som setter grå hår i hodet på langtidsplanleggerne, bokstavelig talt. I flere land har pensjonsreformer i det senere gitt incentiver for å få seniorer til å stå lenger i jobb enn tidligere. Pensjonene er ikke like gyldne som tidligere, og mange arbeidstakere må jobbe lenger for å sikre seg levelige pensjoner.Dyster tysk framtidTyskland er et av flere land som har utviklet nasjonale programmer for å øke andelen av seniorer i jobb.  Det største landet i det tradisjonelle Vest-Europa står overfor en dyster utvikling: Fødselsraten har sunket ned mot 1,4, og Tysklands befolkning kan falle fra dagens drøye 80 millioner innbyggere ned mot 60 millioner i løpet av siste halvdel av dette århundret. Selv ikke et økonomisk lokomotiv som Tyskland har råd til å opprettholde sin omfattende velferdsstat når befolkningen blir eldre og de produktive arbeidstakerne må bære stadig større byrder. En av løsningene er å holde folk i jobb lenger enn før.