Seniorpolitikk

OECD viser til Norge

«Sveits kan følge Norges eksempel med tre-partssamarbeid, der Senter for seniorpolitikk (SSP) er ansvarlig for holdningsskapende arbeid, spesielt overfor arbeidsgivere i spørsmål om eldre arbeidstakere», skriver OECD i den ferske landrapporten for Sveits.

Av Tora Herud, 4. desember 2014

Direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk. (Foto Scanpix)

Direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk. (Foto Scanpix)

Rapporten «Working Better with Age SWITZERLAND Assessment and main recomandations» kom i oktober i år. Der står det videre: «Sveits kan se til Norge og Senter for seniorpolitikk som et eksempel på hvordan bevisstheten i spørsmål om eldre arbeidstakere mellom partene kan økes». Samtidig minnes det om at Sveits har en særlig høy yrkesdeltakelse i aldersgruppen 55-64 år. -Dette er svært gledelig og en oppmuntring for oss i vårt arbeid at vi vises til på denne måten, sier direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk.OECD beskriver de viktigste driverne for endring i virksomhetene slik:Bekjempelse av aldersdiskrimineringOppmuntre partene i arbeidslivet til å verdsette erfaring mer og å være mindre opptatt av alder.Involverer bedrifter i arbeidet med å bekjempe mangelen på fagarbeidere så tidlig som mulig.Trappe opp tiltak for å informere og gi råd til arbeidsgivere om ledelse av eldre.Yrkesdeltakelsen i Sveits i aldersgruppen 55-64 år er på 70,5 prosent, i Norge er den på 70,9 prosent, mens gjennomsnittet i OECD ligger på 54 prosent. Island, New Zealand og Sverige topper listen.Se OECDs Landrapport Sveits her.Se OECDs Landrapport Norge:«Ageing and Employment Policies: Norway 2013, Working Better with Age»«De eldre endrer verden»Setningen står på forsiden av en brosjyre fra Korea Labor Force Developement Institute for the Aged. Lederen av – og andre representanter for instituttet besøkte nylig Norge og SSP for å få informasjon.- De var svært opptatt av den høye yrkesdeltakelsen Norge har i aldersgruppen 55-64 år. I Sør-Korea var den i 2011 på 62,1 prosent. Men de lurte også på hvordan vi jobber, sier seniorrådgiver Åsmund Lunde i SSP.Instituttet i Korea har fem-seks avdelinger og et mål om å skape 500.000 nye arbeidsplasser for eldre, som av ulike årsaker er utenfor arbeidslivet blant annet på grunn av lav pensjonsalder og lave pensjoner. Landet har i underkant av 50 millioner innbyggere.-Mitt inntrykk er at de vil satse på å engasjere unge eldre i forebyggende arbeid med eldre. De vil også gjennom offentlige tilskuddsordninger gjøre det mer attraktivt for virksomheter å ansette eldre, sier Åsmund Lunde.Det er også kommet en OECD-rapport om Sør-Korea nylig:OECD THEMATIC FOLLOW-UP REVIEW OF POLICIES TO IMPROVE LABOUR MARKET PROSPECTS FOR OLDER WORKERS