BKA-midler

Øker ansattes kompetanse

- Våre ansatte leser 1,2 millioner bestillingslinjer med tekst hvert år, og da er det viktig at vi forstår hva vi leser, sier logistikksjef John Elter ved Spar Kjøp AS i Bergen. Bedriften driver blant annet med postordresalg av klær og sko, og det er gjor

Av Tora Herud, 13. oktober 2010

Logistikksjef John Elter i Spar Kjøp AS. (Foto TH)

Logistikksjef John Elter i Spar Kjøp AS. (Foto TH)

Spar Kjøp AS er en av virksomhetene som fikk midler over regjeringens program for Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) for i år. Programmet administreres av Vox, som er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Regjeringen ønsker med dette å bedre muligheten til opplæring på arbeidsplassen og bidra til å kvalifisere folk til et yrkesliv som stadig endres.Etter et informasjonsmøte om kurs i lesing, skriving, regning og data på jobben i regi av AOF, meldte 60 av 90 frammøtte i Spar Kjøp seg på kurs samme ettermiddag.Les også: Gir tryggere medarbeidereBedre leser, mindre sliten- Halvparten av de ansatte på lageret er over 50 år og har arbeidet i bedriften i mer enn 20 år. Det er naturlig at kravene har endret seg med årene. I dag er data en naturlig del av hverdagen til alle ansatte i Spar Kjøp. Hos oss er det viktig å lese riktig for å unngå gjøre feil til kunden. Desto mer trent du er på å lese, desto mindre sliten blir du i løpet av en dag, sier John Elter.Behov for å friske opp kunnskap- Før var det vanlig å begynne i arbeid rett fra folkeskolen. For flere er dette mange år siden og kravet til kompetanse bare øker. Det kan være tøft selv å ta initiativet til å melde seg på kveldskurs for å holde seg oppdatert. Nå tar de ansatte og bedriften et spleiselag. Bedriften gir 1 time arbeidstid til kurs på slutten av arbeidsdagen og den ansatte bruker 3 timer av fritiden sin. Kursene holdes på arbeidsplassen og deltakerne går sammen med kollegaer, noe som skaper trygghet, sier Elter.Brevet fra administrerende direktør”De som vinner konkurransen er de som har de beste menneskene over tid”, ”Vi ønsker medarbeidere som er rustet for endringer i arbeidslivet” og ”Bedriften vokser når medarbeiderne vokser”, står det i invitasjonen til informasjonsmøtet om kursene, som alle ansatte fikk fra administrerende direktør i Spar Kjøp, Tom Eide Knudsen. John Elter understreker hvor viktig det var å få frem at vi har kunnskapen, vi må bare friske den opp og tilføre litt nytt. Vi har lagt opp til tre typer kurs med en varighet på 50 timer:Videreutvikling av lese- og skriveferdigheter med dataHverdagsmatematikkDigital kompetanseMen seniorpolitikken, da?Gjennomsnittsalderen for kursdeltakerne er 49 år og den eldste er 66 år.- Vi gir medarbeiderne en sjanse til å holde seg oppdatert. En trygg medarbeider, er en solid medarbeider. Kursene gjør dessuten den enkelte i stand til for eksempel å hjelpe barn og barnebarn med lekser og å løse andre oppgaver privat. Vi skal være en trygg og solid arbeidsplass. Ansatte har AFP-avtale og bedriften strekker seg langt for å tilpasse arbeidstid og arbeidsoppgaver. Vi har flere ansatte som har arbeidet som ekstrahjelp til de er 75 år. Vi har ordnede forhold og trygge rammer. Det er mitt ansvar at det er nok folk på jobb og at det blir så lite overtid som mulig. Den enkelte arbeidstaker må selv ta ansvar for å løfte riktig og variere arbeidsoppgavene så langt det lar seg gjøre, sier John Elter.I avdelingen som har deltakere på BKA-kurs har Elter registrert en klar nedgang i sykefraværet, som i 2009 lå på 9,3 prosent. Kursene startet i vår, og i 2010 har sykefraværet gått ned:kvartal: 9,3 prosentkvartal: 7,1 prosentkvartal: 5,3 prosent- Nå er nok ikke hele reduksjonen i sykefraværet knyttet til BKA satsingen, men det er hyggelig at positivt fokus på medarbeiderne gir resultater, sier hanData i jobb og privatEli Ruud (66) bruker håndterminalen PDA og trykkterminaler med touchskjerm i den daglige jobben sin som avdelingsleder på postordre i Spar Kjøp AS. – På kurset har jeg lært mer om datamaskiner og jeg har til og med kjøpt meg en hjemme. Tidligere har jeg vært litt skeptisk til å lære meg data, men nå tenkte jeg at jeg ville benytte anledningen med dette kurset, sier hun. Til nå har hun blant annet lært excell og word i Office-pakken, Windows, bildebehandling, litt tegning, bruk av nettbank og epost. – Jeg er helt avhengig av å bruke data på jobben for å kunne se om vi har varer på lager og hvor de ligger, sier hun. Eli Ruud har ansvaret for 10-12 ansatte som plukker klær og sko i dameavdelingen, og pakker dette i esker som skal med Posten ut til kundene.Gradvis nedtrapping32 år er gått siden Eli Ruud begynte å pakke varer i Spar Kjøp i 1978. – Jeg har greie kolleger og det er en kjempegod arbeidsplass. De siste fire årene har jeg tatt ut 20 prosent AFP og redusert den daglige arbeidstiden min, slik at jeg kan slutte litt tidligere hver dag. Jeg bor på Sotra og har litt lang reisevei, sier hun. Eli Ruuds plan er å gå av når hun fyller 67 år. Selv om det bare er et år til, synes logistikksjef John Elter at det er riktig å gi en god medarbeider gjennom mange år mulighet til å gå på datakurs.