Ledigheten i Rogaland

Øker dramatisk

Navs augusttall for hele landet viste 16.061 ledige i aldersgruppen 50 år og eldre, mot 13.923 i fjor. Økningen er størst i Rogaland. – Det er en økning på 15 prosent, sier seniorrådgiver Johannes Sørbø i Arbeids- og velferdsdirektoratets Kunnskapsstab.

Av Tora Herud, 6. oktober 2015

Seniorrådgiver Johannes Sørbø. (Foto TH)

Seniorrådgiver Johannes Sørbø. (Foto TH)

– Ledigheten øker mer for menn enn for kvinner, men mest for menn i 60-årene i denne aldersgruppen For mennene har ledigheten økt med 22 prosent og for kvinnene med fem prosent, sier han.Men det er et sprik mellom ledighetstallene fra