Nye tall fra NAV

Økt ledighet blant seniorer

Arbeidsledigheten blant arbeidstakere over 60 år er doblet gjennom koronaåret, fra 2,5 til 5,1 prosent. Andelen som slutter å jobbe har også økt.

Av Berit Solli, 6. april 2021

Lien portrett

Avdelingsdirektør Ole Christian Lien i Navs kunnskapsavdeling. (Foto Tora Herud)

Ole Christian Lien fra kunnskapsavdelingen i NAV presenterte ferske tall om pensjon og pensjoneringsadferd på Pensjonsforum fredag 19. mars.

«De som blir mest rammet av korona er folk med lav lønn og lite utdanning,» sier Lien.

Se presentasjonen selv hos Pensjonsforum her.

Økt ledighet

Arbeidsledigheten har steget fra februar 2020 til februar 2021. Stigningen for alle arbeidstakere er fra 3,8 prosent til 7,0 prosent i perioden. Dette er tall der også delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak blir regnet med.

Hvis man skiller ut de yrkesaktive over 60 år, er de sammenlignbare tallene en økning fra 2,5 prosent til 5,1 prosent.

Tallene fra NAV viser at ledigheten blant seniorene er lavere enn snittet for hele befolkningen.

Økt avgang

Avgangsalderen har gått litt ned det siste året. Avgangsalderen har sunket mer for kvinner enn for menn. Kvinner jobber oftere i yrker som er særlig rammet av koronakrisen, som innen overnatting og serveringsvirksomhet. Også innen undervisning er det særlig mange seniorer som har sluttet i arbeid det siste året. NAVs måling av avgangsalder måles blant folk som var i jobb ved fylte 50 år.

Andelen som sluttet å jobbe steg fra 18 til 22 prosent i offentlig sektor gjennom 2020. I privat sektor var tilsvarende tall 16 og 21 prosent.

«Vi vil nok ganske fort merke at en aldrende befolkning vil gi mangel på arbeidskraft,» sier Lien.