Unibuss

Økte pensjoneringsalderen med 8 år

- Vi har økt den reelle pensjoneringsalderen fra 54 år i 2004 til 62 år i 2010, sier Helge Leite, administrerende direktør i Unibuss i Oslo. Målet er at seniorene føler at de blir satt pris på og fortsetter til normal pensjonsalder, og gjerne lenger hvis

Av Tora Herud, 31. mai 2010

Unibuss mangler bussjåfører.

Unibuss mangler bussjåfører.

Den forventede pensjoneringsalderen i Norges befolkning blant dem som er fylt 50 år, steg med et halvt år fra 2001 til 2008, men så sank den igjen 0,3 år i 2009 til 63,7 år, ifølge NAV, Arbeid og velferd nr. 2/2010.Mangel på bussjåfører-Vi har mangel på arbeidskraft, og det er vanskelig å få tak i gode bussjåfører, sier Helge Leite. Selskapet økte omsetningen i fjor, b are turbussene merket finanskrisen. Unibuss (tidligere Sporveisbussene) har 1600 ansatte, med bakgrunn fra til sammen 50 land, og driver hovedsakelig med rutebusstrafikk i Oslo og Akershus. Men i flere år har selskapet vært nødt til å rekruttere sjåfører fra Tsjekkia, Slovakia og Tyskland.-Dagens arbeidsledige i Norge er de som i praksis ikke vil jobbe, eller de vil jobbe i bransjer der de ikke får jobb, sier Helge Leite.Flere hindere for de unge-Mange unge tar førekort når de fyller 18 år, men de får ikke kjøre buss før de fyller 21 år. En 18-åring kan kjøre trailer til Italia, men ik ke buss i Oslo, sier han. Leite mener at unge potensielle bussjåfører fanges opp i andre sjåføryrker innen de blir gamle nok til å kjøre buss. Han beklager også at unge ikke lenger har muligheten for å ta førerkort for buss mens de er i Forsvaret. De eldste er lite sykeUnibuss har også redusert sykefraværet fra 12-13 prosent til 8 prosent siden 2002.- Bussjåfører er en utsatt yrkesgruppe. De møter mange mennesker og sitter ofte i trekk fra dørene. Vi følger opp sjåførene gjennom personlig ledelse og kan lære mer av de friske enn de syke. Og de eldste sjåførene er nesten ikke syke, kan stressmestring og vet hvordan de skal ta vare på helsen sin, sier han. I Unibuss får alle som er friske, brev og et Flax-lodd hvert halvår med takk for at de tar vare på helsen sin. Hvert år får 20 av de friske en spa-tur til Riga i Latvia.Forgubbes ikke- Vi har mange eldre sjåfører, men jeg protesterer når noen sier at vi forgubbes. Mange kommer til oss etter å ha vært i andre yrker tidligere, lærere for eksempel. Noen synes det er greit å kjøre buss og så gå hjem og ha fri etterpå, sier han. Seniorpolitiske tiltak fra 62 årFørere og trafikkledereArbeidstiden kan reduseres med 10 prosent uten lønnsreduksjon. Ansatte i full stilling kan få et seniortillegg, en bonus, på 10 prosent av den faste lønnen. Men tillegget vil ikke være med i beregningen for feriepenger, overtid og skift, og det vil ikke være pensjonsgivende.Bonus ved delvis uttak av AFP. Ved uttak av 20 prosent AFP er bonusen 18.000 kroner per år. Ved uttak av 40 prosent AFP er bonusen 12.000 kroner per år, og ved 60 prosent AFP er den 6.000 kroner per år. Bonusen vil heller ikke være med i bregningen av feriepenger etc.Ledere skal gjennomføre standardiserte seniorsamtaler med alle over 50 år. Samtalen skal gjøre lederen bedre kjent med den enkelte medarbeiders ønsker og behov for jobben i framtida. Målet er at medarbeideren skal trives og om mulig velge å fortsette i jobben fram mot pensjonsalderen. Samtalen gjennomføres ved fylte 51 år, 55 år, 58 år og 61 år.Tilbud om fri med lønn i to timer for en mer omfattende helseundersøkelse ved fylte 50 år.