Nettverkskonferansen 2018

Ole Chr. Lien: – IA-målet er oppnådd et år før tiden

Kvinner og menn jobbet i 2017 i gjennomsnitt 11,9 årsverk etter fylte 50 år, et årsverk lenger enn de gjorde i 2009. - Det ligger an til at delmål 3 i IA-avtalen er det eneste målet som nås, sa Ole Christian Lien, seksjonssjef i Kunnskapsavdelingen i Nav.

Av Tora Herud, 6. juni 2018

Ole Christian Lien og Sonja Skinnarland i Arbeids- og velferdsdirektoratet. (Foto Tora Herud)

Ole Christian Lien og Sonja Skinnarland i Arbeids- og velferdsdirektoratet. (Foto Tora Herud)

Lien holdt det siste innlegget på nettverkskonferansen for ansatte på Navs arbeidslivssentre over hele landet i Oslo denne uka.

– For menn er økningen 0,7 årsverk, og for kvinner 1,2 årsverk. Målet er dessuten nådd i 11 av landets fylker, sa han på spørsmål om det er viktig å jobbe videre med dette. IA-avtalen varer ut 2018, og ingen vet foreløpig om det blir en ny avtale og hva den eventuelt vil inneholde. Men Lien viste til at regjeringens perspektivmelding, som kom i fjor, forutsetter at flere eldre jobber lenger.

Da SSP-direktør Kari Østerud ønsket velkommen til konferansen viste hun til hva statsministeren sa til Høyres sentralstyremøte i november i fjor: «Det er viktigere at folk jobber lenger enn at vi åpner nye oljefelt».

Kompetansebehov

Temaet for årets nettverkskonferanse var «Livslang læring: Nøkkelen til lengre yrkesliv?»

– I jakten på ny kompetanse glemmes det kanskje at erfaringskompetansen også har stor verdi, sa Østerud før hun slapp til Johannes Sørbø, seniorrådgiver i Kunnskapsavdelingen i Nav og som sitter i Kompetansebehovsutvalget. Det skal finne ut hva som er Norges framtidige kompetansebehov. Utvalget ledes av professor Steinar Holden og kom med den første rapporten i vinter. Det skal komme med rapporter også i 2019 og 2020.

– Norge har en kompetent arbeidskraft i dag, og vi har høy verdiskapning også utenom oljen. Det skyldes at vi har mange med høy utdanning, men vi har også mange som ikke har fullført videregående skole, sa Sørbø.

Han snakket videre om yrkesgrupper det er økt behov for, som i helse- og omsorg, bygg- og anlegg og grunnskolen, mens behovet reduseres i jordbruk og industri.

– Utdanning gir mindre risiko for ledighet, så både det å ta fagbrev eller høyere utdanning, er viktig. Jobbene i framtida forsvinner ikke, men de vil endre innhold. Digitalisering vil endre utdanningsbehovene, sa han.

Kompetansepolitikk

– Kompetanse handler om kunnskap, ferdigheter og holdninger og hvordan du kan løse oppgaver, sa direktør Gina Lund i Kompetanse Norge da hun snakket om «Kompetansepolitikk – noe for alle, alltid». Hun brukte også begrepet kompetansemobilisering, hvordan gi mennesker muligheter til å bruke kompetansen sin.

– En av ti i alderen 18-30 år er verken i arbeid eller utdanning, sa Lund. Men hun viste også til at færre enn tidligere i alderen 22-55 år tar etter- og videreutdanning og særlig gjelder det folk over 50.

– Å bygge kompetanse på arbeidsplassen, blir det viktigste. Mange havner i dag på helserelaterte ytelser, men hva med dem som har behov for økt kompetanse? Både helse og kompetanse er viktig for å kunne være i arbeid, sa Gina Lund. Hun mener kompetanse kan bøte på helseutfordringer.

-I Danmark satser de på dem med minst utdanning og som står utenfor arbeidslivet, det tror jeg er lurt, sa hun.

Hva kan Nav gjøre?

«Hvordan kan Nav bidra til livslang læring for sine brukere?» var tema på gruppediskusjonen på konferansen.

Reidun Eggesbø fra Nav Arbeidslivssenter i Hordaland mener de må kunne utfordre arbeidslivet. Hva trengs av kompetanse og hvordan utvikles den? Erik Stølen fra arbeidslivssenteret i Vest-Agder mener de må utfordre IA-bedriftene og spørre om hva de kan gjøre.

– Vi må også snakke med tillitsvalgte, slik at de er forberedt, sa han.

– Det er viktig å utvikle den enkelte arbeidstakers kompetanse, men vi kan også utfordre mye mer på kompetansestrategier, sa Eggesbø.

Stølen og kollega Jon Heggland, også fra Vest-Agder, mener de kan prøve å bruke tilretteleggingstilskuddet, som er et IA-virkemiddel, for å forebygge sykefravær på arbeidsplassen.

– Noen trenger kanskje ny kompetanse for å kunne gjøre en annen jobb i bedriften, sa Stølen.

– Ja, en som ikke kan jobbe som snekker, kan kanskje bli innkjøper, sa Heggland.

Kompetansedrevet virksomhet

En bedrift som har solid erfaring med omstilling, digitalisering og kompetanseheving, er Borregaard i Sarpsborg. Bedriftssykepleier Tone-Bente Solberg fra Borregaards HR-avdeling og Lisa Grimstad fra Forbedringsgruppa fortalte om en endringsprosess som har gått over ti år.

– Kompetansen er vårt største konkurransefortrinn, sa Tone-Bente Solberg. Borregaard jobber derfor med kontinuerlig forbedring, noe som gir livslang læring.

Seniorpolitikk.no besøkte Borregaard AS i vinter:

Digitaliserte og brukte heving av kompetanse i omstillingen

Fra å styre én fabrikk til å styre tre

Les mer om Borregaard her.