To gode bedrifter i Bergen

Oleana og Tide får til seniorpolitikk

Omtrent 100 deltagere fikk gode tips om seniorpolitikk fra lederne i Oleana og Tide på frokostmøte med Bergen Næringsråd.

Av Berit Solli, 9. mars 2020

Reidun Eggesbøe, ved Nav Arbeidslivssenter Vestland

Onsdag 4. mars kom 100 mennesker fra privat næringsliv og offentlige instanser til Grand møtelokaler i Bergen. Anledningen var presentasjon av Senter for seniorpolitikks notat om produktivitet blant arbeidstakere over 55 år. Bergen Næringsråd var medarrangør. De hadde fått med sine to medlemsbedrifter innen strikkede klær og buss for å fortelle om sin strategi.

Liten familiebedrift

Oleana er en liten familiebedrift i Ytre Arna. De lager eksklusive strikkeplagg, og satser langsiktig på design, kvalitet og folk. De har en lang tradisjon som seniorvennlige.

«Vi ansatte en kvinne på 62 år. Hun ble til hun var 84 år,» sier annengenerasjon daglig leder Gerda Sørhus Fuglerud.

Familiebedrift: Daglig leder Gerda Sørhus Fuglerud i Oleana mener mangfold i arbeidstokken reduserer virksomhetens risiko. Her foran bilde av familien i firmaet. (Alle foto: Berit Solli)

Hun mener at yngre og eldre arbeidstakere har ulike kvaliteter, og at mangfold i arbeidsstyrken reduserer risikoen i virksomheten. Hun understreker at i et lite produksjonsmiljø er det viktig at arbeidet blir gjort, og at godt humør har mye å si.

Stort busselskap

Tide er Norges neststørste buss-selskap. Direktør for Menneske og Kultur Janicke Stople jobber målrettet for å få stabil og dyktig arbeidskraft i alle aldersgrupper. 45 prosent av Tides tilkallingsvikarer i 2019 er over 60 år, og 37 prosent av alle nyansatte var over 50 år. Seniorene er en svært viktig gruppe i bussbransjen, og holder helsen, ser vi mange som kjører til de når grensen på 75 år.

«Hos oss er produktiviteten hos yngre og eldre den samme – bussen skal fra et sted til et annet. Våre sjåfører er stolte og har høy arbeidsmoral,» sier Stople.

Tide har som målsetting å gjennomføre  seniorsamtaler mellom nærmeste leder og medarbeidere over 60 år. Poenget er å innstille seniorene på et lengst mulig arbeidsliv.

«Samtalene handler om mulig tilrettelegging, om å bli sett, om at de ansatte får snakke med noen som bryr seg om hva de tenker om arbeidsårene sine fremover. I dialogen er det også viktig å trekke frem fleksibilitet og muligheter for å jobbe redusert som er forenlig med produksjonen, dvs med rutene som skal kjøres,” sier Stople.

Interessert i jobb i Tide? Se her.

Kom til oss! HR-direktør Janicke Stople i Tide ansetter gjerne folk med busslappen som er godt oppe i årene, og har systematisert seniorsamtalene.

Seniorpolitikk er blitt mainstream
Seniorrådgjevar Reidun Eggesbø fra NAVs arbeidslivssenter i Vestland er en veteran i å hjelpe bedrifter til å utvikle en seniorpolitikk.

«Vi har fått til mye på holdningsendringer. Nå gjelder det å få handlingsendring. Vi vet at seniorene er like produktive eller uproduktive som andre folk, men de har likevel vanskeligere for å bli ansatt,» sier Eggesbø.

Hun er særlig opptatt av utviklingen i arbeidsstyrken i distriktene. «12 prosent av arbeidsstyrken i Bergen kan gå av med pensjon innen fem år. I flere bygder rundt i Vestland er tallet oppe i 20 prosent. Det er dramatisk for mange steder at det ikke vil være hender til å gjøre alle jobbene som må gjøres. Det bør være opplagt at en løsning er å få flere i sekstiårene til å ønske å jobbe flere år,» sier Eggesbø.

Like produktive

Senter for seniorpolitikks seniorrådgivere Linda Hauge og Bjørn Halvorsen presenterte på frokostmøtet sitt notat om produktivitet blant senior arbeidstakere. «Alle offentlige utvalg og utredninger legger til grunn at seniorer har lavere produktivitet enn andre arbeidstakere. Men vi har gått gjennom 40-50 forskningsrapporter, og ikke funnet belegg for den hypotesen,» sier Hauge.

Les nyhet om notatet her, kronikk her, og les notatet her.

Tilbakeviser myte: Seniorrådgiverne Linda Hauge og Bjørn Halvorsen ved Senter for seniorpolitikk presenterer sitt kunnskapsnotat som viser at det ikke er hold i oppfatningen om at folk over 55 år er mindre produktive enn yngre.

Vi kan komme til deg!

Seniorrådgiver Olav Eikemo ved Senter for seniorpolitikk avrundet frokostmøtet med en invitasjon: «Vi kan komme til dere og fortelle mer om forskningen på senior arbeidskraft, og holde kurs for tillitsvalgte, ledere og seniorene selv,» sier Eikemo. Han er opptatt av at seniorene blir tatt med på kompetanseløft når bedriften tilpasser seg ny teknologi og nye markeder.

«Seniorer selv må spørre seg om de er på vei til avvikling eller utvikling. Og lederne og tillitsvalgte må tidlig nok snakke med ansatte som snart blir seniorer om hva de ønsker. Det kan være mye arbeidsgiver kan gjøre,» sier Eikemo.

Kontakt Senter for seniorpolitikk hvis du vil at vi skal komme til deg her.

Vi kan komme til deg: Seniorrådgiver Olav Eikemo fra Senter for seniorpolitikk er på tilbudssiden, og vil gjerne ut til virksomheter for å holde foredrag og kurs om å beholde seniorene.