Arbeidsmarkedet

Oljebransjen er opptatt av erfaring

- Det har blitt et strammere arbeidsmarked i Rogaland det siste året. Varslene om permitteringer og oppsigelser startet i september i fjor. Mange av de oppsigelsene som ble varslet høsten 2014 realiseres nå, og ledigheten har økt i 2015, sier Synnøve Sche

Av Tora Herud, 19. mai 2015

Fra venstre: Synnøve Schei

Fra venstre: Synnøve Schei

Vi møter henne og seksjonssjef  Kjersti Goa Lødemel og rådgiverne Bjørg  Våge Ullenes og Linda Dueland Andersen ved Nav arbeidslivssenter Rogaland for å høre hvordan de opplever turbulensen i oljesektoren.- Nedbemanningene pågår fortsatt. Det er flest oppsigelser, men også permitteringer. Forut for dette var det som støvsugd for ingeniører. Rekrutteringen av denne yrkesgruppen har tidligere vært massiv, sier Schei.Bedrifter har varslingsplikt til NAV når det er flere enn ti som sies opp eller permitteres, og det må varsles minst 30 dager før iverksetting.- Det vi gjør i markedsavdelingen, er å ta kontakt og spørre om vi kan bistå. Vi deltar ofte på informasjonsmøter for dem det gjelder. Der snakker vi om inntektssikring, og det å registrere seg som arbeidssøker på nav.no. Vi ber dem om å registrere kompetansen sin, og gir tips og råd i forhold til det å søke ny jobb. Vi er ute i virksomhetene når det nedbemannes, men også ute og rekrutterer når det trengs. Vi prøver å koble bedrifter som har rekrutteringsbehov med den kompetansen som er tilgjengelig, sier hun.Rådene til dem som mister jobbenRegistrér kompetansenSøk bredtSe hva det er i kompetansen din som er overførbar til andre jobberNAV-kontorene kan bidra med veiledningssamtaler om jobbsøking, og jobbsøkerkurs for de som trenger litt merBjørg  Våge Ullenes minner om at nav.no er Norges største stillingsdatabase.- Noen lurer på hvorfor de skal registrere seg som arbeidssøkere med en gang, når de har fått en sluttpakke av et halvt års varighet. Da er svaret at desto tidligere du starter jobbsøkingen, og jo bedre du har fått registrert kompetansen din, desto større er sjansen for å få ny jobb. De har ikke krav på dagpenger så lenge sluttpakkene varer, men vi kan formidle til arbeidsgivere som trenger nye medarbeidere, samt gi hjelp til å søke ny jobb, sier hun.- Mange arbeidsgivere gjør mye selv og hyrer inn private karriereveiledere. Vi kommer inn med vår informasjon, sier Synnøve Schei.Unge versus eldre ved nedbemanningIfølge henne er det innleide konsulenter som går først.- Mange sier at de prøver å skjerme dem som har få år igjen til pensjonering. Hardest rammet denne gangen er unge menn, men det har også vært en økning i ledigheten for dem over 60 år det siste året.- Virksomhetene er opptatt av å beholde teknologikompetansen, sier Synnøve Schei. Flere bedrifter vurderer andre løsninger for å slippe å si opp noen. De går i dialog med de ansatte om stillings- eller lønnskutt. Det ligger ofte et genuint ønske om å beholde folk. Bransjen forventer at det skal ta seg opp igjen, og at store prosjekter, som for eksempel Johan Sverdrup-feltet skal realiseres, sier Schei.- De eldste som har jobbet i oljerelatert virksomhet, har en kompetanse som er ettertraktet, mener Våge Ullenes.Arbeidslivssenteret i RogalandEt inkluderende arbeidsliv (IA) har som mål å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Arbeidsgiver og arbeidstaker har hovedansvaret for å finne løsninger som kan hindre fravær og utstøting fra arbeidslivet. IA-virksomheter har en egen rådgiver på arbeidslivssenteret. Rådgiveren veileder ledere, tillitsvalgte og verneombud med å arbeide målrettet og resultatorientert for å utvikle en mer inkluderende arbeidsplass, og sørge for at virkemidler fra NAV blir satt i verk.- Vi er IA- rådgivere også i nedgangstider og skal gi støtte og veiledning til de virksomhetene som ønsker det. Det er viktig med gode relasjoner og tillit i dette arbeidet. I IA-avtalens delmål 3 handler det om å stimulere eldre arbeidstakere til å stå lengre i arbeid. Vi ønsker å stimulere virksomhetene til å beholde verdifull kompetanse i årene fremover. Det er viktig for oss som arbeidslivssenter å gi en ekstra innsats på et inkluderende arbeidsliv spesielt i turbulente tider, sier Kjersti Goa Lødemel