Ny rapport kommer 14. mars

Om prosessen rundt avgangen fra arbeidslivet

«Noe av det som har vært spennende med dette prosjektet er at vi har kunnet følge folk over tid ved hjelp av representative og brede data, og at vi har kombinert denne informasjonen med kvalitative intervjuer der vi har gått mer i dybden» sier forskerne ved NOVA på OsloMet.

Av Berit Solli, 6. mars 2023

Katharina Herlofson og Tale Hellevik

Forskerne Katharina Herlofson og Tale Hellevik ved NOVA på OsloMet har vært prosjektledere og presenterer resultater 14. mars. (Foto: Berit Solli)

Forskerne Katharina Herlofson og Tale Hellevik har ledet et prosjekt om overgangen fra yrkesaktivitet til et liv som pensjonist. Her har de vært mer opptatt av hvordan avgangsprosessen forløper enn av om folk går av tidlig eller sent. Rapporten blir presentert på seminar tirsdag 14. mars.

Se mer om programmet og meld deg på her!

Målet har vært å finne ut hvordan overgangen forløper og hvordan den oppleves. Herlofson og Hellevik jobber på NOVA ved OsloMet, som har gjennomført forskningsoppdraget fra Senter for seniorpolitikk. Se nyhet om oppstart fra 1. mars 2021 her.

NorLAG-data

Den første delen av rapporten handler om ulike typer avgangsløp og om disse varierer på tvers av forskjellige grupper i befolkningen. Et annet tema som belyses er folks yrkesavgangsplaner, og i hvilken grad disse følges opp i praksis. Til grunn for analysene som presenteres her, bruker forskerne data fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG).

«NorLAG-dataene gjør det mulig å følge de samme personene over en periode på femten år. Det vi da har sett, er at overgangen fra arbeid til pensjon for mange er en mye lengre prosess enn den mer gjengse oppfatningen om at yrkesavgangen som oftest skjer fra en dag til den neste», røper Hellevik og Herlofson.

«En god del holder også fast ved jobbstatusen etter at de formelt har sluttet,» utdyper de.

Intervjuer

Den andre bolken av rapporten er basert på dybdeintervjuer med 26 personer som befinner seg i ulike faser av overgangsprosessen. Inger Marie Bakke, Rolf Rønning og Liv Johanne Solheim fra Høgskolen i Innlandet har hatt ansvar for denne delen av prosjektet, hvorav førstnevnte vil presentere funnene 14. mars.

Pandemi

Den siste delen handler om hvordan pandemien kan ha påvirket både lederes oppfatning av eldre arbeidstakere og seniorenes opplevelse av egen arbeidssituasjon og avgangsønsker. Forsker Per Erik Solem har hatt ansvar for denne delen som bygger på resultater fra Norsk Seniorpolitisk barometer. Solem vil presenterer resultatene 14. mars.

Syns du dette høres interessant ut? Les mer om programmet og meld deg på her!

Les mer her.