Politiet

Ønsker bedre seniorpolitikk

For å kunne styrke politiet mener leder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund at det er nødvendig med bedre lønns og arbeidsvilkår, flere sivile tilsatte og blant annet bedre seniorpolitikk. På forbundets landsmøte på Røros lovet justisminister Knut Storberget onsdag 52 millioner kroner ekstra på statsbudsjettet for 2009.

Av seniorpolitikk, 13. november 2008

Bevilgningene til politiet økes blant annet for å kunne opprette flere sivile stillinger. Ansettelse av sivile skal ifølge Storberget bidra til å frigjøre personer med politiutdannelse.Seniorpolitikk- Det er igangsatt en rekke seniorpolitiske tiltak i etaten. Politidirektoratet har utarbeidet en handlingsplan for å beholde flere seniorer i jobb, og tidligere i høst var det allerede 149 som utsatte pensjonen. Det er bra. Det er mye kompetanse i hodene og mye erfaring i kroppen til mange eldre politifolk. Det er tap for politiet, og et tap for samfunnet, om vi ikke klarer å beholde dem i jobb lenger, sa Knut Storberget i talen sin.Ifølge Politiets Fellesforbunds nettsted www.pf.no skal Knut Storberget og Arne Johannessen ha en total gjennomgang av drifts- og ressurssituasjonen i politiet når landsmøtet er over. – Men spørsmålet om lønn må løses innenfor tariffsystemet, understreket Storberget.Særaldersgrenser i politietDet samme nettstedet beskriver særaldersgrensene i politiet: ” Polititjenestemenn som er slitne etter mange år med håndtering av samfunnets skyggesider skal ha mulighet til å gå av. Samtidig er det like viktig at de som ønsker å fortsette å jobbe, får muligheten til det. Etaten trenger derfor en god seniorpolitikk."Særaldersgrensene i politiet er slik: Polititjenestemenn kan gå av med pensjon ved fylte 60 år. Polititjenestemenn ved lensmannskontor kan gå av ved fylte 63 år. Enkelte kan gå av ved 57 år eller 60 år hvis summen av alder og tjenestetid blir minst 85 år. Særaldersgrensene gjelder ikke for de øverste politistillingene.