Øvre aldersgrenser

Ønsker debatt om aldersgrenser

Høyres Per Kristian Foss har fått svar fra arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen på spørsmålet om hvordan han vil håndtere lovbestemte og tariffbestemte særaldersgrenser i arbeidslivet. Foss stilte spørsmålet etter at 10 helikopterflygere i Stavanger sies opp på grunn av en tariffbestemt øvre aldersgrense på 60 år.

Av Mattis Michaelsen, 4. desember 2008

– I fremtiden må det være slik at det blir arbeidets art og risiko, ikke en bestemt alder, som avgjør behovet for tidligpensjonering, sa Per Kristian Foss (Høyre) til seniorpolitikk.no for to uker siden. Saken om 10 helikopterfly