Nav og SSP

Ønsker mer oppmerksomhet om delmål 3

- Vi har et veldig godt samarbeid, og vi opplever at dere hjelper oss i vår oppfølging av IA-avtalen, sa Nav-direktør Joakim Lystad, da han og SSP-direktør Kari Østerud skrev under ny samarbeidsavtale denne uken.

Av Tora Herud, 2. mai 2014

Kari Østerud

Kari Østerud

Samarbeidsavtalen mellom Senter for seniorpolitikk (SSP) og Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) har utgangspunkt i arbeidet med å realisere de politiske intensjonene om et mer inkluderende arbeidsliv i Norge. Delmål 3 i IA-avtalen danner rammen for samarbeidet og har følgende nasjonale mål: Yrkesaktiviteten etter fylte 50 år forlenges med 12 måneder. Med det menes en økning sammenliknet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år).Til daglig skjer samarbeidet om kompetanseutvikling og nettverkssamarbeid gjennom blant annet et kompetanseutviklingsprogram innen delmål 3 og seniorpolitikk til de fylkesvise arbeidslivssentrene (ALS) i Nav.- Bør bruke mer tid på delmål 3Kari Østerud er enig i at samarbeidet er godt, og roser koordineringsenheten for godt arbeid.- Det er viktig at investeringen gir god avkastning, men vi synes likevel at arbeidslivssentrene bruker for liten tid på delmål 3. Vi besøker gjerne det enkelte senter med mer kunnskap. Norsk seniorpolitisk barometer viser at bare halvparten av IA-virksomhetene har satt seg mål for delmål 3 og jeg tror mye av utfordringen ligger der. Vi ønsker at flere i arbeidslivssentrene snakker med virksomhetene om dette delmålet, sa hun.- Alle IA-virksomheter forplikter seg til å jobbe med alle tre delmålene, og å finne ut hva de skal gjøre innenfor det enkelte målet. Arbeidslivssentrene skal ta opp delmålene i de ordinære plan- og samarbeidsmøtene med virksomhetene innen utgangen av året, sa Lystad.Østerud sa hun gjerne ville snakke mer om samarbeid mellom SSP og fylkesleddene i Nav, og Nav-direktøren sa han ville sørge for at dette blir tatt opp med fylkesdirektørene.- Viktig med positive forventninger- For å få seniorene til å jobbe lenger, er det arbeidstakerne eller ledelsen vi må rette arbeidet mot? spurte Lystad.- Begge. For mange arbeidstakere er det snakk om valget mellom arbeid og pensjon, og da er det er viktig at ledelsen uttrykker positive forventninger om at seniorene er ønsket i videre arbeid. Bedriftskulturen er også viktig, svarte Østerud.Hun refererte også til møtet hun hadde med arbeidsminister Robert Eriksson tidligere i vår, der SSP tilbød å bidra til to konkrete tiltak:Lage en enkel opplæringsmodul som arbeidslivssentrene kan tilby ledere og tillitsvalgte i IA-virksomhetene, og som SSP og Nav kan utvikle sammen.Utarbeide et opplegg for karriereveiledning. Både eldre arbeidstakere og personer som har vært langtidssykmeldte, kan ha nytte av et karriereskifte i stedet for å fortsette i den samme jobben eller gå tilbake til sin tidligere jobb.- Slike tiltak kan være nyttige, vi er ikke avhengige av om dette står i IA-avtalen eller ikke. Det ville være fint å kunne si til arbeidsgiverne at her har dere et verktøy virksomhetene kan bruke dersom de trenger arbeidskraft, sa Joakim Lystad.Kari Østerud informerte også om websiden Ny jobb 50 pluss som kan være et godt verktøy for dem som ønsker å bytte jobb eller som må det.