Ny miniundersøkelse

Ønsket avgangsalder under korona

En ny miniundersøkelse fra Senter for seniorpolitikk antyder at ønsket avgangsalder for yrkesaktive i 60-årene nå er 66,2 år i Norge.

Av Berit Solli, 27. mai 2021

Ønsket fritt valgt avgangsalder for folk i sekstiårene har sunket under korona.

Senter for seniorpolitikk har spurt et representativt utvalg av landets 60-69-åringer om når de kan tenke seg å tre helt ut av arbeidslivet, hvis de selv kan velge helt fritt. Svaret er at fritt valgt avgangsalder blant yrkesaktive i sekstiårene nå er på 66,2 år. Ønsket avgangsalder er 65,5 år for kvinner og 66,6 år for menn.

I Norsk seniorpolitisk barometer fra 2020 var snittet for ønsket avgangsalder i denne aldersgruppen 66,8 år. Da var svarene fra kvinner og menn omtrent like.

Sammenligningen av de to undersøkelsene er innenfor feilmarginen.

En koronaeffekt?

Senter for seniorpolitikk la om barometeret i 2020. Da hadde vi siden 2003 fått utført både lederundersøkelse og yrkesaktiv-undersøkelse årlig. Så la vi i fjor om til å gjennomføre de to undersøkelsene hvert sitt år, og til gjengjeld ha flere respondenter. I 2020 presenterte vi tallene for yrkesaktive, og i høst vil vi presentere en ny lederundersøkelse.

“Vi ble nysgjerrige på om koronapandemien har påvirket de eldste yrkesaktives ønskede avgangsalder,” forteller seniorrådgiver Linda Hauge ved Senter for seniorpolitikk (SSP). Derfor fikk SSP Ipsos til å stille kun ett spørsmål fra barometeret, kun til folk i sekstiårene. Undersøkelsen ble gjennomført på web og sms. 1000 personer ble spurt, og av dem var vel en tredjedel yrkesaktive eller hadde sluttet å jobbe under pandemien.

De siste fem årene har vi sett en nedgang i ønsket avgangsalder. “Det er bekymringsfullt for arbeidslivet og samfunnet at de yrkesaktive seniorene ønsker å slutte å jobbe enda tidligere,” sier Hauge.

Lite antall

Linda Hauge, seniorrådgiver SSP (foto: MB Pedersen)

Innen undervisning og forskning har en større andel av de yrkesaktive i utvalget gått av tidligere, eller ønsket å gå av tidligere, enn før korona.

Syv prosent av tredjedelen blant respondentene som fortsatt jobber, oppgir at de har endret ønsket om å gå av som følge av korona. De fremste årsakene til å slutte eller ønske å slutte er at de har mistet motivasjonen for å arbeide eller opplevd økt arbeidspress eller økt stress og mas med mange restriksjoner og tiltak.

Ifølge nye tall fra NAV er ledigheten blant seniorer blitt doblet under korona.

Skal vi komme til dere?

Vi hjelper virksomheter med å beholde kompetansen til eldre arbeidstakere. Les mer om hvordan, og ta kontakt her!

Fakta

Senter ved seniorpolitikk ved Ipsos har spurt 1000 mennesker mellom 60 og 69 år: Dersom du er yrkesaktiv, ved hvilken alder kunne du tenke deg å tre helt ut av arbeidslivet hvis du selv kunne velge helt fritt?

Ønska avgangsalder er i gjennomsnitt 66,2 år – 66,6 år for menn og 65,5 år for kvinner)