Pensjonsreformen

Oppfatter meg ikke som pensjonist

- Jeg tenker at jeg benytter meg av en rettighet som jeg har vært med å betale inn til, sier Elisabeth Hovde (62), daglig leder i Universum i Oslo. Hun tar ut alderspensjonen, men fortsetter å jobbe i full stilling.

Av Tora Herud, 7. februar 2013

Elisabeth Hovde er fornøyd med pensjonsreformen. (Foto Scanpix)

Elisabeth Hovde er fornøyd med pensjonsreformen. (Foto Scanpix)

Hovde har alltid vært i full stilling, har 40 års opptjening og benytter seg av de mulighetene pensjonsreformen gir. Hun tar ut alderspensjon, men fortsetter i full stilling. Universum, som formidler informasjon om radio- og TV-programmer til digitale og trykte medier, er i privat sektor og de ansatte har avtale om AFP.- Det er lettere for eldre å være i arbeidslivet nå enn før, fordi det er så stor oppmerksomhet i mediene om at det er viktig. Vi eldre er en ressurs med erfaring som er viktig for bedriften, og vi betaler skatt og er således med og bidrar, sier hun.Ville ha pengene nå- Jeg forberedte meg ved å lese aviser, snakke med andre og delta på kurs i forsikringsselskapet som Universum har tjenestepensjonsavtale med. Det som var viktig for meg, var å få pengene nå, slik at jeg kan disponere dem som jeg vil. Jeg flytter inn i ny leilighet til høsten og vil bruke pensjonen til å nedbetale gjeld. Det er viktigere enn om jeg må betale litt mer i skatt nå og får litt mindre i pensjon senere i livet. Jeg får jo en moderne, eldrevennlig leilighet i et bygg med heis. For meg er dette en suveren ordning, sier Elisabeth Hovde.Hun kunne også tatt ut tjenestepensjonen nå, men har latt den vente.- Så lenge jeg jobber, betales det inn til både Folketrygden og tjenestepensjonen. Det betyr at et tidligere arbeidsår med lavere inntekt enn den jeg har i dag, erstattes av et nyere år med høyere inntekt. Det er de 20 beste årene som teller for meg, og jeg ønsker å jobbe til jeg blir 67 år, sier hun.Et råd til andre?Hovde har ikke lagt skjul på det overfor eierne av bedriften, at hun tar ut pensjon. Hun stiller seg uforstående til at noen synes det er vanskelig å snakke om at de tar ut alderspensjonen sin.- Det har ikke vært noe tema. For oss i privat sektor med AFP er dette en veldig god ordning. Andre i vennekretsen min har gjort som meg, og jeg anbefaler andre å gjøre det samme. Men det er viktig å skaffe seg kunnskap og sette seg inn hva dette handler om. Begynn med å sjekke om virksomheten har en AFP-ordning. Deretter er det utrolig enkelt å søke om pensjon på nettet hos nav.no Det er ikke mulig å gjøre noe galt, og bekreftelsen på at søknaden om alderspensjon er innvilget, kommer fra Nav veldig raskt, sier Elisabeth Hovde.