Saksøker rederi

Oppsigelse i strid med diskrimineringsreglene og menneskerettighetene?

- Jeg ble svært overrasket da jeg plutselig fikk et rekommandert brev med oppsigelse i posten. Det kom i september i fjor, mens jeg var om bord, sier Solveig Aarland (62). Hun er en av to ansatte over 62 år som rederiet Nye Kystlink AS i Telemark med Sjøm

Av Tora Herud, 18. august 2008

Solveig Aarland fra Sandnes i Rogaland og Arne Eikhaugen (65) fra Drangedal i Telemark arbeidet begge på Nye Kystlink AS ferje på strekningene Langesund-Hirtshals og Langesund-Strømstad. Hun arbeidet som forpleiningsassistent og han som elektriker. Jeg spratt opp av senga og gledet meg til å gå på jobb hver dag. En grunn til at jeg likte meg så godt var at jeg fikk ros på jobben hver eneste dag, sier Solveig Aarland til seniorpolitikk.no. Hun hadde jobbet i ferjeselskapet i sju år og har ikke opptjent fulle pensjonsrettigheter.Uklar oppsigelsesgrunn Eikhaugen har arbeidet som sjømann for ulike arbeidsgivere hele livet. Han var 62 år da han begynte i jobben i Nye Kystlink AS. Ved ansettelsen ble han fortalt at det ikke var noen spesiell aldersgrense i rederiet.- En dag før jeg skulle hjem på ferie i fjor, ble jeg plutselig innkalt til personalsjefen og der fikk jeg beskjed om at jeg skulle sies opp. Ledelsen begrunnet først oppsigelsen med at jeg ikke passet inn i systemet. Jeg spurte om jeg hadde utført jobben for dårlig, om det var noe galt med oppførselen min eller om jeg manglet utdanning. Jeg fikk til svar at alt dette var bra, men at de mente de kunne si meg opp fordi jeg var over 62 år, sier Arne Eikhaugen. Men han mener det er andre årsaker til oppsigelsen.- Jeg mener rederiet har reagert på at jeg har tatt opp sikkerhetsmessige forhold, og at det er den egentlige årsaken til oppsigelsen, sier han. Sjømannsloven I denne saken bruker Nye Kystlink AS § 19 i Sjømannsloven. Den verner sjøfolk mot usaklig oppsigelse, men har også en bestemmelse som lyder slik: ”Oppsigelse med fratreden før fylte 62 år som alene skyldes at sjømannen har rett til pensjon etter lov av 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn, skal ikke ansees å ha saklig grunn. Det er adgang på forhånd i tariffavtale å bestemme fratredelse før fylte 62 år”. Men ingen av de to hadde noe om alder for fratredelse i sine avtaler.- En lov som er laget for å verne, brukes her for å si opp ansatte. Vi mener det er i strid med diskrimineringsreglene i sjømannsloven og i strid med menneskerettighetene å si opp folk utelukkende på bakgrunn av alder. Menneskerettighetene har dessuten forrang for norsk lov. Oppsigelse på bakgrunn av alder er diskriminerende i seg selv, sier advokat Marius Reikerås i Bergen. Han bistår de to tidligere ansatte i Nye Kystlink AS sammen med advokat Erik Råd Herlofsen i advokatfirmaet Ræder i Oslo.- Etter vår oppfatning kan ikke rederiet uten videre innføre ny praksis om aldersgrenser i strid med sjøfolkenes ansettelsesavtaler og i strid med de nye reglene om forbud mot aldersdiskriminering, sier Råd Herlofsen.Administrerende direktør Jarle Dragsten i Nye Kystlink AS sier rederiet forholder seg til Sjømannsloven i denne saken.- Jeg vet det er uenighet om loven, men vi overlater til vår advokat i Norges Rederiforbund  å svare på spørsmål om saken, sier Dragsten. Det har ikke lyktes seniorpolitikk.no å komme i kontakt med advokaten.Vil ha like behandling Leder i FFFS, Leif R. Vervik, sier forbundet ikke finner seg i at eldre sjøfolk skal behandles annerledes enn andre.- Jeg tror ikke arbeidsgiverne tenker så mye på hva folk skal leve av. Solveig Aarland er oppsagt til ledighet på grunn av alderen. Hun har ikke jobbet lenge nok i dette yrket til å få sjømannspensjon. Og ingen til sjøs har så langt jeg vet avtalefestet pensjon (AFP), sier Vervik. Etter oppsigelsen må Solveig Aarland nå leve på dagpenger (arbeidsledighetstrygd) fra NAV. Dette utgjør kun 62 prosent av tidligere grunnlønn. Tilbudt midlertidige kontrakter Både Aarland og Eikhaugen protesterte umiddelbart på oppsigelsene, og begge fikk da tilbud om midlertidige kontrakter. Men disse har de unnlatt å skrive under på.- Hadde vi skrevet under ville vi sagt fra oss oppsigelsesvernet. Det kaller jeg husmannskontrakt, sier Arne Eikhaugen.- De midlertidige kontraktene bekrefter sakens usaklighet. Rederiet har fortsatt behov for Aarland og Eikhaugen, men ønsker ganske enkelt å frata dem lovens stillingsvern, sier Erik Råd Herlofsen. Oppsigelsene prøves for retten i Nedre Telemark tingrett den 28. august i år.