Nesten 600 deltakere

Opptak fra Forskningskonferansen

Presentasjoner, bilder og filmer fra fredagens Forskningskonferanse er nå tilgjengelig.

Av Berit Solli, 2. november 2021

Forskningskonferansen hadde i år 450 unike deltagere som var innom digitalt og 120 i rommet på Nationaltheatret konferansesenter.

Se hele opptaket på vår Youtube-kanal her:

Presentasjoner

Vi har publisert på våre sider

Forsker Per Erik Solem diskuterte blant annet holdninger til eldre arbeidstakere. (Skjermdump)

9. november 2022

Vi har allerede begynt å planlegge neste års konferanse. Den blir onsdag 9. november i Flagstadsalen på Thon hotel Opera. Der blir det større fysisk plass til panel og flere deltagere. Da vil vi legge frem en større bransjestudie, samt at Norsk seniorpolitisk barometer neste år vil omhandle de yrkesaktive (ledere og yrkesaktive spørres annethvert år). Hold av datoen!

Fakta

Programmet for årets Forskningskonferansen:

Norsk seniorpolitisk barometer 2021
Lansering av årets resultater v/Jørn Ljunggren, Ipsos
Forskerblikk på resultatene v/Per Erik Solem, NOVA, OsloMet

Et arbeidsliv under omstilling – er det plass for seniorene?
Hvordan håndterer norske virksomheter seniorene i ulike omstillingssituasjoner, og hvilke strategier og tiltak vurderes ved behov for nedbemanning, rekruttering og kompetanseendring?
v/Anders Underthun og Anne Grethe Solberg, Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet

Refleksjoner og kommentarer fra partsrepresentanter
v/Hege Herø, YS – Øystein Nilsen, LO – Kristin Diserud Mildal, NHO