IA-delmål 3

Ordlyd med endret mening

- Endringen i ordlyden på IA-avtalens delmål 3 henger sammen med at vi har endret Folketrygden på en sånn måte at du kan både jobbe og være pensjonist samtidig, sier LO-sekretær Trine Lise Sundnes til seniorpolitikk.no.

Av Tora Herud, 11. mars 2010

LO-sekretær Trine Lise Sundnes. (Foto LO)

LO-sekretær Trine Lise Sundnes. (Foto LO)

– Hvis vi skal kunne måle dette delmålet på en ordentlig måte, så kan vi ikke forholde oss til pensjoneringsstatistikken men til statistikken for yrkesaktivitet, sier Sundnes.Delmål 3 i gammel avtaleI den første