Frokostradioen

Østerud om alderisme på NRK P1+

Ikke gjør det til et tema i arbeidslivet at du drar på åran, fastslår programlederen på Frokostradioen.

Av Berit Solli, 28. april 2022

Kari-Østerud

Direktør i Senter for seniorpolitikk Kari Østerud. (Foto: Sverre Chr Jarild)

Ikke gjør det til et tema at du drar på åran i arbeidslivet, for det kan være starten på at du blir avskrevet uten at du selv ønsker det, sier programleder Viggo Valle. Han intervjuet torsdag 28. april i Frokostradioen direktør Kari Østerud. Hør intervjuet her.

Vi aksepterer aldersdiskriminering

“Senior sier mer om hvilken livsfase du er i, enn hvilken stilling du har. Aldersdiskriminering skjer nok i større omfang enn vi er klar over, fordi vi aksepterer det uten at vi er klar over det. Det skjer i det stille og vi finner oss i det fordi vi kanskje tror at det skal være sånn”, sier Østerud.

Er vi redd for å få en bråere avslutning på arbeidslivet enn vi hadde tenkt, hvis vi tar det opp?

“Aldersdiskriminering arter seg på mange måter, for eksempel at det blir sagt at vi skal slippe unge til, så da må de eldre trekke seg tilbake,” sier Østerud.

De viktigste årsakene kan være at de som skal ansette tar beslutninger basert på myter, forteller Østerud. Man tror en del ting om disse eldre. Det kan slå helt feil ut, selv om man gjør ting i beste mening.

Hun sier at det er to områder som peker seg ut. Det første er rekruttering og nyansettelser. Der kan seniorene bli sortert ut ganske tidlig fordi man vil ha yngre, selv om det er forbudt. Mange seniorer som er motivert og kompetente, blir ikke vurdert for stillingen fordi de er for gamle.

Det andre området er ved omstillinger. Da setter virksomheten ofte ned et prosjektteam, og da sier ledere at de foretrekker å gjøre det med de yngre. De eldre går dermed glipp av mye læring.

Motivasjon viktigere enn alder

“Motivasjon avhenger mer av individet enn alder. Det vi ser i Norsk seniorpolitisk barometer er at 58-59 år er den alderen da mange ledere ikke vil invitere jobbsøkere til jobbintervju,” sier Østerud.

Når vi blir flere eldre, vil det bli mindre diskriminering, for man tenker mindre på det. Men det kan også bli en utfordring hvis virksomhetene føler at de må gjøre en ekstra innsats for å holde på de yngre.

Kommer det en eldre-tsunami?

“Nei. At vi lever lenger, er en veldig god nyhet. Vi er friskere og lever lengre liv. Å kalle det en bølge blir feil fordi dette går ikke over. Dette er mer en vannstandsøkning,” sier Østerud.

Diskrimineringsombudet behandler saker om diskrimingering. Men til syvende og sist handler det om at vi aksepterer at vi snakker negativt om alder og eldre mennesker.

Hva kan vi gjøre sjøl?

“Vi som er seniorer må leve som vi lærer. Vi må si ja til nye utfordringer, være interessert, lære nye ting, og være litt foran i skoene, rekke opp hånda på jobben. Og så må vi akseptere vår egen aldring,” svarer Østerud.

Se også nyhetsinnslag om at reglene for å jobbe lenger på NRK Kveldsnytt 7. april 2024 her.

Kvinner blir mest utsatt for alderisme

Alderisme er mer akseptert enn sexisme og rasisme

Alderisme i Aftenposten?