Arbeid og pensjon

Over halvparten kombinerer

51 prosent, eller 3.370 av 6.000 spurte arbeidstakere i alderen 62-66 år, har valgt å ta ut alderspensjon fra folketrygden samtidig som de fortsetter å jobbe. Det viser undersøkelsen «Ja takk – begge deler?» som Navs kunnskapsavdeling har offentliggjort i dag.

Av Tora Herud, 23. oktober 2013

40 prosent vil jobbe til fylte 67 år. (Ill. foto Signe Christine Urdal)

40 prosent vil jobbe til fylte 67 år. (Ill. foto Signe Christine Urdal)

Undersøkelsen er utført av Anders Mølster og Espen Sveinung Dahl. Som skriver i sammendraget at kunnskapsnivået om pensjonsreformen blant respondentene er relativt bra. Men et spørsmål mange svarer feil på er hvor mye de årlige utbetalingene øker ved å utsette uttaket ett år. Mange tror det kun øker med én til to prosent, mens den faktiske kunnskapen er rundt fem prosent eller mer. Dersom flere hadde visst om dette, kan det tenkes at færre ville valgt å ta ut pensjon tidlig, skriver de.Pensjon mens helsa er godNesten 90 prosent av de spurte svarer at de ønsker å nyte godt av pensjonen mens helsa ennå er god. Dette reflekterer at også at pensjonsreformen har åpnet for høyere forbruk for en del eldre personer tidlig i alderdommen, og at noen vil kunne oppleve å få en dårligere økonomi senere i alderdommen.Samtidig har 70 prosent svart at de har intensjoner om å spare penger, og at de har Det viser undersøkelsen «Ja takk – begge deler?» som Nav har offentliggjort i dag. Mange har et ønske om å fleksibilitet mellom sparing og forbruk, som de ikke ville oppnådd ved å utsette  uttaket.40 prosent vil jobbe til 67 år25 prosent av de spurte har trappet ned arbeidsinnsatsen etter at de begynte å ta ut alderspensjon, andre har planer om å trappe ned i løpet av de nærmeste årene. På den annen side mener Mølster og Dahl at det er overraskende mange – nesten 40 prosent i alt – som ønsker å jobbe til de er minst 67 år. Dette gjelder særlig blant dem som ikke har tatt ut pensjon, men også blant dem som har gjort det, vil en tredjedel av dem fortsette til minst 67 år.Omtrent en femtedel av dem som ikke hadde startet uttaket av alderspensjon, visste ikke at de hadde denne muligheten. Halvparten av dem som ikke har startet uttaket ser for seg at de jobber til de er 67 år.