Landbruk

Overdrar garden, jobber videre

- Det har alltid ligget i kortene at jeg skulle overta garden. Jeg blir bonde på heltid den dagen far vil ha helt fri, sier Henrik Hagen (33). Enn så lenge kombinerer han gardsdrift med jobb i Oslo.

Av Tora Herud, 18. april 2013

Henrik og Hans Henrik Hagen. (Foto TH)

Henrik og Hans Henrik Hagen. (Foto TH)

Henrik overtok garden Jerstad i Sør-Odal i desember i fjor. Der bor mor Eva Togstad Hagen (55), som er lærer på videregående, og far Hans Henrik Hagen (65). Henrik er eldst av tre søsken og har dermed odel på garden. Den yngre broren har studert innovasjon og entreprenørskap og søsteren er utdannet jurist og jobber i Nav. Begge har flyttet ut.- Når Henrik overtar garden, skjer det som en handel. Garden er taksert og han har kjøpt både den og maskiner av meg. Pengene må han låne i banken. Det er store kostnader med en gang. I tillegg til kjøpesummen må han kjøpe såkorn, gjødsel og plantevernmidler bare for å komme i gang i vår. Forsikringer skal også betales, sier Hans Henrik.Mens de fleste andre i samfunnet får lønn på en fast dato hver måned, får bonden oppgjør en til to ganger per år. Noe når korn selges på høsten, resten når kornet på lager selges utpå vinteren, og i tillegg subsidier i februar.- Det er viktig å ha oversikt over hele året, og kunne betale forskuddsskatten hvert kvartal, sier Hans Henrik.Kombinerer to yrkerEtter å ha gått allmennfaglig linje på videregående skole, tok Henrik Hagen landbruksfag på Jønsberg. Deretter reiste han 1 ½ år til Australia. Vel hjemme igjen tok han etter fem års studier en master i økonomi på Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås.- Det er en matematisk økonomiutdanning, og nå jobber jeg med finansielle kontrakter innenfor råvarer. Jeg har fått en avtale om redusert stilling, slik at jeg kan jobbe på garden hele mai og september i tillegg til feriene. Det kan være mulig å kombinere begge jobbene. En ser ofte at de som driver med korn også har annen inntekt ved siden av, sier han. Når han trenger hjelp av faren, må han enten ansette ham eller leie ham inn.Fra sommeren 2010 til høsten 2011 jobbet han hjemme på garden hele året.- Jeg pusser opp huset etter besteforeldrene mine, og bor der når jeg er hjemme. I Oslo leier jeg en leilighet, sier Henrik.Litt mindre bondeFaren har ikke tenkt å legge inn årene med det første. I 10 år har han i tillegg til Jerstad også drevet garden til kona, Togstad, som ligger 15 kilometer unna, og det har han tenkt å fortsette med. Denne garden er på 220 mål dyrket mark og 1.000 mål skog. I tillegg vil han fortsette å leie ut selskapslokaler i den ombygde stallen på Jerstad.- Jeg må leie stallen av Henrik for en årlig sum. Det positive med selskapslokalene er at jeg treffer andre utenfor mitt yrke. Jeg må også leie maskiner for å drive Togstad, eller «felleseiet i Nes», som Eva og jeg kaller det. Ellers får jeg håpe på goodwill for å være vaktmester her på garden til daglig. Men jeg skulle ønske jeg slapp sommersesongen med sprøyting av åker. En bonde må alltid være på vakt i forhold til været, ellers kan det fort gå med tap, sier han.Ressurs med flere muligheterHans Henrik Hagen har drevet selvstendig siden han var ferdig med militæret.- Tiden var med meg, både korn- og tømmerprisene var bedre da jeg tok over, sier han. Sønnen har ingen planer om store endringer i driften foreløpig.- En gard er en ressurs som kan utnyttes på mange måter. Men det er ikke bare å øse ut penger. Jeg angrer ikke på noe av det jeg har gjort eller investert i. Men det er hyggeligere å få skikkelig betalt for noe jeg har produsert enn å få subsidier, sier Hans Henrik Hagen.Han har betalt inn til egen pensjonsordning store deler av tiden som bonde, og som han nå får utbetalt over en 10-årsperiode. Alderspensjonen begynte han å ta ut i fjor. Jerstad gårdHenrik Hagen tilhører femte generasjon på Jerstad. Tippoldefaren kjøpte garden i 1899, kort tid før han døde. Til garden hører 3.000 mål skog og 630 mål dyrket mark, der det dyrkes såkorn for Felleskjøpet. I tillegg forpaktes 150 mål jord på andre bruk. I den gamle stallen driver faren selskapslokaler med spiseplass til 50 for utleie på 10. året.GardsoverdragelserHvert år overdras omtrent 5 prosent av landets 185.000 landbrukseiendommer til ny eier.I 2010 var det slik skifte av 8.500 eiendommer. Tre av fem ble overdratt til familie. *Gjennomsnittsalderen på de nye eierne når garden overdras til markedspris var i 2010 51 år. *Når overdragelsen var helt eller delvis en gave, var gjennomsnittsalderen på ny eier 41 år. Antall bønder og gardsbrukFra 1950 til 2005 gikk antall sysselsatte i norsk landbruk ned fra 23,5 prosent (350.000) av arbeidsstyrken til 2,5 prosent (60.000).I 2012 var antall bønder i Norge 42.165. Av disse var 9.893 over 60 år. 7.457 var under 40 år.(Kilde: SSB, Norge Bondelag)