Aldersdiskriminering

Oversett ressurs

11.556 personer over 50 år var registrert helt ledige ved utgangen av august, ifølge NAV. Samtidig finnes det ingen tall for hvor mange som er ledige med sluttpakker eller som er i midlertidige jobber mens de søker nye stillinger. Kjetil Karlsnes (58) er blant de siste.

Av Tora Herud, 21. september 2012

Kjetil Karlsnes tar oppdrag som innleid veileder og kursleder for en sentral leverandør av yrkesrettede voksenopplæringstjenester. (Foto TH)

Kjetil Karlsnes tar oppdrag som innleid veileder og kursleder for en sentral leverandør av yrkesrettede voksenopplæringstjenester. (Foto TH)

Etter å ha hatt forskjellige operative leder- og utviklingsroller i bank i en årrekke, var Kjetil Karlsnes klar for å prøve noe nytt og startet i 2008 som konsulent med oppdrag innen rekruttering, forretningsutvikling, lederutvikling og karriereveiledning. Ved siden av å ta oppdrag, har han det siste året søkt på ledige stillinger i miljøer der han får brukt mer av kompetansen sin.En undersøkelse av 2.002 private bedrifter utført av Opinion/Perduco for Senter for seniorpolitikk i vår, viser imidlertid at to av tre ledere ikke har rekruttert medarbeidere over 50 år de siste 12 månedene.Trist for alle – Etterhvert som avslagene kom, tenkte jeg at det var alderen og ikke kompetansen som diskvalifiserte meg. I så fall er jo det trist både for bedriftene og for meg, sier Kjetil Karlsnes.Som bankdirektør hadde Karlsnes på det meste lederansvar for 150 medarbeidere og mellomledere. I 2008, 54 år gammel, valgte han å slutte i ledende stilling i bank.- Jeg tenkte det ville være spennende å starte med noe nytt, sier han. Som leder i bank hadde han erfaring fra rekruttering og utvikling av ledere og spesialister og stor interesse for organisasjons- og forretningsutvikling. Med dette som bakteppe ble den nye kursen som selvstendig næringsdrivende staket ut. Etter å ha jobbet som seniorkonsulent i et mindre konsulentfellesskap fram til sommeren 2011 og i et variabelt og usikkert marked, innså han at arbeidssituasjonen ble for uforutsigbar. Dermed ble det noen måneder med aktivt jobbsøk og økonomisk støtte fra NAV.- NAV-kurs en positiv aktivitet.- Bedre enn å sitte hjemme og sture, tenkte jeg, da NAV foreslo deltakelse på karriereveiledningskurs for jobbsøkere med høyere utdannelse. Litt skepsis til opplegget i starten endret seg til en positiv opplevelse etter hvert. Det å være sammen med andre i samme situasjon, bygge nettverk og få veiledning og nyttige innspill, opplevdes som meningsfylt og nyttig, sier Kjetil Karlsnes. Nå jobber han på oppdrag for kursleverandøren, der han selv gikk på kurs. Foreløpig har han avtale fram til midten av oktober.- Jeg ser likevel etter ny jobb med større forutsigbarhet, og gjerne en fast stilling. Det ville være fint å få brukt et bredere spekter av kompetansen min, bidra til at arbeidsgiver når sine mål og kunne dele erfaringene mine med andre, sier han. CV-en hans forteller om utdanning som siviløkonom, og erfaring fra operativ ledelse, prosjektledelse, forretningsutvikling, rekruttering, karriereveiledning, og utvikling av medarbeidere og ledere. I tillegg har han arbeidserfaring fra flere kjente banker, gode attester og glimt i øyet.Har søkt mange jobber- Jeg har jobbet mye med salgsledelse og gjennomført utviklingsprosesser som har bidratt til økt salg og bedret kundetilfredshet der jeg har vært. Nå ønsker jeg å få være med på utvikling og implementering av HR-strategi og endringsprosesser i virksomheter der jeg kan få brukt mye av min forretningsmessige erfaring og menneskekunnskap, sier han.Etter aktivt å ha søkt jobber over en periode har Kjetil Karlsnes blitt innkalt til noen få intervjuer, hvorav kun ett resulterte i en jobb som innleid konsulent. En av tilbakemeldingene inneholdt formuleringen: ”Alder har til en viss grad også vært med i vurderingen”.- Jeg synes det er rart at så få er interessert i kompetansen min, sier han. At offentlig virksomhet med alle sine utfordringer ikke er mer interessert i å ansette erfarne seniorer utenfor eget system, stiller jeg meg undrende til, sier Karlsnes.Råd for å finne løsningen- Å sende søknader på annonserte stillinger virker ikke som å være noen god løsning for jobbsøkere i min alder, selv om det nok kan være fristende å søke når det dukker opp noe spennende. Derfor tror jeg det er nødvendig å synliggjøre kompetansen sin på andre arenaer. Sosiale medier blir stadig viktigere både for den som søker jobb og for rekrutterere og arbeidsgivere på jakt etter kandidater. Selv har jeg registrert meg på LinkedIn. Stadig flere ledige jobber legges ut der, og vi hører om folk som får seg jobb via Facebook og Twitter, sier Kjetil Karlsnes.Mange ledige jobber blir aldri annonsert, så utfordringen blir å velge de riktige aktivitetene og finne veien rundt det som måtte være av barrierer. Løsningen håper han å finne gjennom andre søkestrategier enn å søke på utlyste stillinger, som å: sende åpne søknader til utvalgte bedrifter bli enda flinkere til å bruke nettverketetablere flere kontakter gjennom rekrutteringsbyråerRekruttering 50+(NB! Prikkpunkt to er rettet etter at saken ble lagt ut. Red.) En undersøkelse blant 2.002 ledere i private bedrifter utført av Opinion/Perduco for Senter for seniorpolitikk i vår, viser at:To av tre ledere ikke har rekruttert medarbeidere over 50 år de siste 12 månedene.Cirka 1 av 20 ledere oppgir at over halvparten av medarbeiderne bedriften har rekrutterte siste 12 måneder, er over 50 år.Store bedrifter er en flinkere til å rekruttere enn andre.Tjenesteytende næring er best på rekruttering av de eldste.Bransjer innen bygg- og anlegg, hotell- og restaurant har ikke rekruttert medarbeidere over 50 år de siste 12 månedene.