Mastergradsoppgave

Øvre aldersgrenser er unaturlig

- Hvorfor kan vi ikke få velge å arbeide så lenge vi har lyst? spør Jon Andresen (57) i Bærum. I vår tok han en mastergrad i rettsvitenskap, og skrev oppgave om lovbestemte aldersgrenser og forbudet mot diskriminering. Den øvre aldersgrensen i arbeidslive

Av seniorpolitikk, 12. august 2008

-Aldersgrenser kan settes med målsetning om å oppnå visse arbeidsmarkedspolitiske mål. Men dette har ikke vært – og er ikke tilfelle i Norge. Heller ikke er 70-årsgrensen og andre øvre aldersgrenser objektivt og