Flere vil jobbe lenger

P1+ om arbeidstakere over 67 år

Hør Kari Østerud og forsker ved Oslo Met Tale Hellevik på NRK om de eldste arbeidstakernes innsats i arbeidslivet, onsdag morgen 23. september.

Av Berit Solli, 23. september 2020

Morgenkaffe med Kari Østerud

Direktør Kari Østerud tar frokostkaffen på NRK P1+. (Foto: Øyvind Haug)

Kari Østerud og Tale Hellevik ble intervjuet fra kl 08.05 på NRK P1+.

Lytt til intervjuene her.

Siden 2003 har det vært en femdobling i antall arbeidstakere som sier at de kan tenke seg å jobbe til etter fylte 67 år.

Forsker Tale Hellevik fra OsloMet snakket om resultatene fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon. Den viser at dagens 70-åringer er ved mye bedre helse enn 70-åringer var for tjue år siden.

“Jeg tror at det er mange forklaringer på den endringen. De viktigste handler om hvem disse seniorene er. Dagens eldre arbeidstakere er noe helt annet enn eldre arbeidstakere var for 20-30 år siden. Vi har fått bedre helse, høyere utdanning, og positive endringer som har skjedd i norsk arbeidsliv,” sier Østerud.

Bra på jobben

“Det aller viktigste er at mange seniorer synes at jobben er et veldig bra sted å være, man får brukt seg selv, man har det hyggelig med kollegaer. Og det er jo sånn at når man har hatt en jobb i noen år, så begynner man å bli ganske god. Det er tilfredsstillende å få lov til å bruke sin kompetanse,” sier Østerud.

Østerud påpeker at veldig mange arbeidsplasser er positivt innstilt til sine eldre arbeidstakere, og vil at de skal jobbe lenge. “Likevel er det fortsatt sånn, at mange slutter å jobbe før de egentlig kunne tenke seg. Så vi har fortsatt mye å jobbe med ute på norske arbeidsplasser,” sier Østerud.

Hun påpeker at altfor mange ute i virksomhetene tar beslutninger knyttet til senior arbeidstakere basert på myter og stereotypier. Senter for seniorpolitikk jobber med å spre kunnskap om seniorene.

Tjenester til deg

Times kurs av åtte småfilmer rettet mot HR-ansatte her.
Seniorpolitisk veileder her.
Tips til seniorsamtaler (medarbeidersamtaler) her.
Forskningsrapporter om ulike bransjer her.

Eller vil du at vi skal komme til deg med tilpassede råd og tips, kontakt oss her eller les mer her.

Forskningskonferanse 30. oktober

“På vår årlige Forskningskonferanse presenterer vi det siste innen seniorpolitisk forskning. Den er veldig populær og vi opplever stor interesse for rapportene vi presenterer, blant annet Norsk seniorpolitisk barometer,” sier Østerud.

“Vi ser at holdninger knyttet til det å jobbe lenge, og synet på eldre arbeidstakere, der har det vært en positiv utvikling. Det går ikke så veldig fort, men det går heldigvis den rette veien. Så jeg har tro på at dette vil forsette å endre seg i positiv retning. Og fremover vil det komme mange flere eldre arbeidstakere på norske arbeidsplasser. Så det kommer til å bli mange flere ledere som vil ha positive erfaringer med å ha eldre ansatt,” sier Østerud.

Er det ikke stor avstand fra ord til handling?

“Jo, men det er veldig viktig at politikere sier at de ønsker at folk skal jobbe lenger. Og jeg synes at norske politikere har gjort mye bra. Den nye pensjonsordnignen fra 2011 har vært en positiv bidragsyter. Så vi kan ikke alltid skylde på politikerne. For de viktigste grepene må tas på den enkelte arbeidsplass,” sier Østerud.

Hør radiosendingen her.