Kort undersøkelse

Påvirker korona ønsket avgangsalder?

Senter for seniorpolitikk spør nå personer mellom 60 og 69 år om korona har påvirket deres planer om å avslutte arbeidslivet.

Av Berit Solli, 7. mai 2021

avgangsalder

Ipsos skal spørre folk om korona har påvirket deres planer for å slutte å jobbe. (Foto: iStock)

Ipsos vil de neste to ukene spørre omtrent 1000 personer mellom 60 0g 69 år om korona på påvirket deres tanker om å avslutte sitt yrkesaktive liv.

Målet er å undersøke om koronapandemien og konsekvenser av denne har medført endringer i pensjoneringsplaner, altså om en som følge av korona har sluttet eller ønsker å slutte å jobbe tidligere enn de ellers hadde tenkt.

«Det er mest bransjer med yngre medarbeidere som er blitt direkte berørt av permitteringer nå, særlig innen reiseliv og servering. Men alle er blitt berørt, og det har vært innslag i mediene om at seniorer i utsatte yrker nå vurderer å slutt. Derfor vil  undersøke hvordan det har gått med seniorene under korona,» sier seniorrådgiver Linda Hauge.

For de som svarer at korona har fått dem til å slutte eller ønske å slutte tidligere, vil de presenteres et spørsmål nummer to med en rekke svaralternativer for hvorfor de vurderer å slutte tidligere.

Hvor lenge ønsker folk å jobbe?

Et tredje spørsmål vil være når folk kan tenke seg å tre helt ut av arbeidslivet, dersom de selv kunne valgt helt fritt.

Dette er et spørsmål som vi pleier å stille i den store Norsk seniorpolitisk barometer hvert år. Fra 2020 har vi lagt om barometeret til å spørre lederne og arbeidstakerne annethvert år, men til gjengjeld spørre flere hver gang, slik at resultatene får enda høyere kvalitet og kan brytes mer ned.

«Vi tar med bare dette ene kjernespørsmålet i denne undersøkelsen, så vi får en temperaturmåler også i 2021 for den aktuelle aldersgruppen,» sier Hauge.

Økt ledighet

Nye tall fra NAV har vist at ledigheten for seniorer er nær doblet i koronatiden. Ledigheten har dog økt fra et lavt nivå. Les sak med NAVs direktør Ole Christian Lien her.

Fakta

Ipsos vil på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk undersøke hvordan korona har påvirket folk i 60-årenes ønske om å tre ut av arbeidslivet.

Undersøkelsen vil gå ut på sms og web i ukene 19-21.

Analysen vil foreligge i begynnelsen av juni.