Senior Smart

Pay-back for framtiden

- Vi som begynner å bli gamle nå, vi er liksom en ny rase på jord. Man vet ikke hva man skal gjøre med oss, sier professor emerita Bodil Jönsson (71) ved Lunds Universitet i Sverige.

Av Tora Herud, 24. september 2013

Bodil Jönsson så en ubenyttet ressurs. (Foto Karin Jönsson)

Bodil Jönsson så en ubenyttet ressurs. (Foto Karin Jönsson)

Jönsson omtaler dem som nærmer seg pensjonsalderen nå, som den første velutdannede generasjonen. Men at de i sine intensive arbeidsliv, ikke alltid har rukket å få brukt alt de kan  til beste for andre. Gjennom pilotprosjektet «Uppdrag Kunskap», et samarbeid mellom Vårdalsinstitutet, svensk institutt for helseforskning, og “Bätre liv för sjuka äldre” i Sveriges Kommuner og Landsting (SKL), får 20 seniorer nå sjansen til å utvikle det de brenner for.- 60-70-åringer kan mye, og de må få brukt denne kunnskapen uten å måtte late som om de er 40. Eldre har mye ferdig bearbeidet kunnskap. I tillegg har de ubearbeidet kunnskap, og denne må vi finne ut hvordan de best kan få brukt innenfor de nærmeste 5-10 årene, sier Bodil Jönsson.Selv er hun professor i rehabiliteringsteknikk og har gjennom et langt arbeidsliv jobbet med fysikk. Som professor emerita bedriver hun det hun kaller «academy at home». Det blir det i tillegg til prosjekter, både bøker og radioprogrammer av.Uppdrag KunnskapDe 20 utvalgte personene til «Uppdrag Kunskap» er leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, administrative ledere og andre ansatte eller tidligere ansatte i helsevesenet, med et bredt tverrsnitt av livs- og yrkeskunnskap. Målet er at de med veiledning, inspirasjon, teorier og metoder, skal kunne jobbe både sammen og hver for seg med både felles og egne prosjekter, som skal presenteres høsten 2014.- Vi vil at de skal formidle kunnskap fra sine fagfelt som kan komme eldre i eldreomsorgen til nytte, sier Bodil Jönsson. Sammen med Gerd Ahlström, sjef for Vårdalsinstitutet, møtte hun deltakerne første gang i begynnelsen av august.I alt vil de treffes fire ganger á to dager.-Mellom treffene må den enkelte jobbe hver for seg med egne prosjekter, sier Jönsson.Mulighet for å delta- Dette er en ny måte å involvere seniorer i utformingen av pleie og omsorg på, og en hittil uprøvd måte å bruke eldre medarbeidres kunnskap på, sier sjef for avdelingen for pleie- og omsorg i SKL, Göran Stiernstedt på Uppdrag Kunnskaps prosjektetside, uppdragkunnskap.se.Bodil Jönsson har skrevet en rekke bøker. I boka “Guld” skriver hun: «En av de mest spridda missuppfattningarna i vår samtid är att man har rätt att kräva delaktighet. Man kan faktiskt inte det. Inte heller kan någon ge dig delaktighet. Du kan inte få den, du måste erövra den, gång på gång. Det enda man kan kräva, få och ge är förutsättningar för delaktighet.» – Når vi nå er så mange som skal bli gamle samtidig som vi er rimelig friske – hva kan vi da hjelpe til med, tenkte hun, da hun fikk ideen til Uppdrag Kunnskap.