Ny tilslutning

Pensjonskasse-foreningen tilslutter seg SSP

Pensjonskasseforeningen blir den 30. tilsluttede organisasjone til Senter for seniorpolitikk. Foreningen organiserer 74 offentlige og private pensjonskasser med rundt 600 mrd kr i ytelsesordninger.

Av Berit Solli, 24. februar 2022

Christer-Drevsjø

Christer Drevsjø er administrerende direktør i Pensjonskasseforeningen, som er nytt medlem av Senter for seniorpolitikk.

Styret i Senter for seniorpolitikk (SSP) har nå godkjent søknaden fra Pensjonskasseforeningen om å bli tilsluttet.

«Våre virksomheter har betydelig sammenfallende interesser. Vi anerkjenner jobben SSP gjør og har gjort over mange år for å få flere til å jobbe lenger,» sier administrerende direktør i Pensjonskasseforeningen Christer Drevsjø.

Fra før er for eksempel NHO, LO, YS, KS, Kunnskapsdepartementet, Virke, flere universiteter, og Akademikerne tilsluttet (se full medlemsliste her).

600 milliarder kroner

Pensjonskasseforeningen er en næringspolitisk interesseorganisasjon for pensjonskassene, lokalisert i Finansnæringens Hus i Oslo. Foreningen har 74 pensjonsinnretninger, primært pensjonskasser, som medlemmer. Disse er spredt over hele landet og forvalter samlet omtrent 600 milliarder kroner på vegne av rettighetshavere. Pensjonskassene springer ut fra både offentlige og private virksomheter.

Foreningen samarbeider aktivt med alle pensjonsinnretninger for private, kommunale, fylkeskommunale og statlige arbeidstakere samt med andre organisasjoner, foreninger og offentlige myndigheter.

«Vi søker positive felles synergier, og å bygge de gode alliansene på flere måter. Det er en fordel for både arbeidsgivere og individ at seniorer, som er en stor ressurs, står lenge i arbeid. SSP gjør en stor jobb med å synliggjøre og muliggjøre bruk av de ressursene,» sier Drevsjø.

Åpen for tilslutning

I vedtektene til Senter for seniorpolitikk heter det at «SSP er åpen for tilslutning fra departementer, ytre etater, arbeidslivsorganisasjoner, forskningsinstitusjoner, foreninger og andre organisasjoner som er interessert i senterets arbeid».

Direktør ved Senter for seniorpolitikk Kari Østerud ønsker den nye tilsluttede organisasjonen velkommen inn.

«Vi trenger at alle gode krefter trekker sammen for å øke sysselsettingen blant eldre arbeidstakere. Pensjonskasseforeningen passer godt i fellesskapet, og vi gleder oss til samarbeidet,» sier Østerud.