Spør forskerne om

Pensjonsreformen og seniorpolitikk

Er du usikker på hva pensjonsreformen innebærer for deg eller for din arbeidsplass? Pensjonsreformen gir nye rammer for seniorpolitikken lokalt og vil gi nye insentiver og muligheter, men også begrensninger, for så vel arbeidstakere som arbeidsgivere. herkan du få svar fra Fafo-forskerne Jon Hippe og Tove Midtsundstad.

Av Tora Herud, 5. desember 2012

Fafo-forskerne Anne Inga Hilsen og Tove Midtsundstad. (Foto TH)

Fafo-forskerne Anne Inga Hilsen og Tove Midtsundstad. (Foto TH)

Det siste av fire nettmøter med Fafo-forskerne starter nå. Send spørsmålene dine til: Spør forskerne: sporforskerne@fafo.noHer kan du dessuten lese svarene fra tidligere nettmøter, oppsummert av forskerne i artikler:Valg av seniortiltak og hva virker?Vet vi hva slags tiltak som virker for ulike grupper arbeidstakere? Hvem skal omfattes, og er det mest fornuftig å ha individuelle eller kollektive tiltak?Behov og muligheter for tilrettelegging En del seniorer har behov for tilrettelegging og tilpasning av arbeidet. Hva kan arbeidsgiver gjøre? Hva er problemene? Hvordan unngå at seniorpolitikken på virksomhetsnivå bare blir tiltak for de som er slitne?Hvordan beholde, utvikle og overføre kompetanse?
Løpende læring er viktig for å mestre arbeidslivets endrende krav. Hvordan kan man engasjere seniorene i kompetanseutvikling i bedriftene? Og hva kan de yngre lære av de eldre?Les mer om Spør forskerne her