Yrkesaktivitet

personalpolitikken må fornyes

- Mangel på kompetent arbeidskraft kan bli et stort problem for Norge i fremtiden. Alle virksomheter som sysselsetter folk, må derfor skaffe seg kunnskap om demografien både i egen virksomhet og i det markedet de opererer, sier Kari Østerud, direktør i Se

Av Tora Herud, 26. mai 2011

- Seniorpolitikk er god personalpolitikk

- Seniorpolitikk er god personalpolitikk

Nav gjør hvert år ulike matematisk beregninger av hvor lenge personer i ulike aldere forventer å arbeide. Gitt at dagens sysselsetting og levealder opprettholdes, ser det ut som at en 50-åring vil fortsette å jobbe i 10,9 år til. Tallet har vært stabilt siden en liten økning i 2008.Delmål 3 i avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) fra 2010 til 2013 er at yrkesaktivitet etter 50 år skal forlenges med seks måneder. All yrkesaktivitet regnes med, også dersom en person kombinerer arbeid med uttak av pensjon. Den reelle pensjoneringsalderen regnes fra den dagen en person tar ut minst 20 prosent av pensjonen sin.- Litt bekymringsfullt- Jeg tolker tallene som at vi står på stedet hvil, og det er litt bekymringsfullt når delmål 3 er å øke yrkesaktiviteten med 6 måneder. Samtidig kan det se ut som om folk tar den nye fleksibiliteten i bruk, og kombinerer arbeid og pensjon. Det kan være en god løsning for ikke å slutte i arbeidslivet for brått. Mange virksomheter bør fornye personalpolitikken sin, for å kunne håndtere fleksibiliteten til det beste for arbeidsplassen og den enkelte. Dette betyr at virksomhetene må inkludere seniorpolitikken i personalpolitikken for øvrig, sier Østerud.Samtidig er det en nedgang i forventet pensjoneringsalder.- Det er en liten nedgang på 0,3 prosent, og den viktigste årsaken til denne nedgangen, er at mange uføretrygdes tidlig, sier hun.God senior- og personalpolitikkKari Østerud minner om at inkluderende arbeidsliv handler om flere ting, og at det er viktig at arbeidet med seniorpolitikk går hånd i hånd med arbeidet om å redusere sykefraværet.- Nedgangen i forventet pensjoneringsalder er ikke noe tilbakeslag for seniorpolitikken. De virksomhetene som jobber bra med seniorpolitikk, jobber også bra med sykefraværet, og reduserer dette. Unibuss er nevnt mange ganger som et godt eksempel, fortsetter hun.Ifølge Østerud vil mange bransjer i Norge komme til å mangle kompetent arbeidskraft.- Mange virksomheter må tenke nytt når det gjelder personalplanlegging, blant annet for å skaffe seg den forutsigbarheten de trenger, både som arbeidstakere og som arbeidsgivere. Og da snakker vi om seniorpolitikk, sier Kari Østerud.