SAS trakk anken

Piloter gjeninntrer i stillingene

- Nå venter vi bare på innkalling fra operativ ledelse i SAS, før vi igjen er på vingene, sier en fornøyd pilot, Erik Reed Mohn (60). SAS trakk 16. februar anken av Asker- og Bærum tingretts avgjørelse 8. januar, etter at Høyesterett forkastet SAS sin ank

Av Tora Herud, 17. februar 2010

SAS-pilot Erik Reed Mohn. (Foto Tora Herud)

SAS-pilot Erik Reed Mohn. (Foto Tora Herud)

– SAS har nå satt i gang arbeidet med å tilbakeføre de til sammen 12 oppsagte pilotene over 60 år til jobbene sine. Jeg har vært borte fra flyvning siden 29. juni 2009, og på grunn av SAS sine interne regler overf&osla