Seniorarbeidskraft

Pilotprosjekt for jobbsøkere med mye ledererfaring

NAV Bærum har etablert et samarbeid med konsulentselskapet SEMCO International AS om en pilot der arbeidssøkende deltar i et tiltaksprogram (hospitering) i SEMCO med mål om å raskt komme ut i arbeid. Hospiteringen i SEMCO tar sikte på å opprettholde den arbeidssøkende sin attraktivitet og aktualitet, selv når man er utenfor det ordinære arbeidslivet.

Av Olav Eikemo, 19. oktober 2018

Prosjektleder Uno Dahl Henriksen og direktør Øystein Jåtog-Rød i Semco har store forventninger til pilotprosjektet

Prosjektleder Uno Dahl Henriksen og direktør Øystein Jåtog-Rød i Semco har store forventninger til pilotprosjektet

Fra en kandidatbase på 31 personer har Semco løpet av september valgt ut i alt 16 deltakere i et pilotprosjekt. Kandidatene har alle høyere utdanning og ledererfaring, men har av ulike årsaker havnet utenfor arbeidslivet. Direktør Øystein Jåtog-Rød og prosjektleder Uno Dahl Henriksen i SEMCO forteller om bakgrunnen for prosjektet:

– SEMCO har hele tiden vært opptatt av å bruke den ressursen som finnes ledig i markedet i form av erfarne personer. Det har dessverre utviklet seg en situasjon der alder blir et problem som overskygger erfaring og kompetanse. Det ønsket vi å gjøre noe med, sier Jåtog-Rød.

Hva er annerledes fra tidligere erfaringer?

– Vi har tidligere hatt enkeltstående kandidater tilknyttet vår organisasjon. Denne gangen ønsket vi å skalere dette opp til et nytt nivå. Vi ønsket derfor å knytte dem like tett til oss som i et ordinært arbeidsforhold, dvs. at de skal ha arbeidsplass i våre lokaler og jobbe sammen våre øvrige medarbeidere.

– Vi vil gjennomføre et program der vi inviterer virksomheter og samfunnsengasjerte til en dugnad for å sikre at de som vil arbeide – får arbeide. Det er bare ett viktig mål for dette – kvalifiserte og motiverte medarbeidere i nye jobber! Arbeidsgivere som har lyst til uforpliktende å prøve en kandidat i ulike roller har her en unik mulighet», legger Dahl Henriksen til.

Ubyråkratisk

Hvilke hindringer har det vært for å få dette til?

– En praktisk utfordring med et slikt prosjekt er at en slik fast tilknytning til oss ikke uten videre var forenlig med at kandidatene kunne fortsette å motta dagpenger. Eventuelle formelle hindringer måtte derfor avklares med NAV.  NAV Bærum, og i særdeleshet avdelingsleder Guri Kogstad, var etter vårt syn uventet raske og framoverlente i denne prosessen, og avklarte betingelsene for pilotprosjektet på rekordtid. Vår første kontakt med NAV Bærum var i slutten av juni. Derfra tok det kun tok noen få uker før konseptet var godkjent.

Allerede i august var rammene fra NAV satt, og i løpet av september var kandidatene funnet og selektert.  Den 8. oktober startet vi opp her på Lysaker.

Nytenking i NAV Vi har snakket litt med avdelingsleder Guri Kogstad i NAV Bærum for å få deres vurdering av Semcos initiativ, og få vite litt mer om hvorfor NAV mener dette samarbeidet er verd å prøve ut.

Hvorfor gikk NAV Bærum inn for akkurat dette prosjektet?

– Vi har i lang tid sett at arbeidsledige seniorer, gjerne med lang utdanning og lang ledererfaring, ofte faller litt på siden av de ordinære tiltakene og kvalifiseringsprogrammene. Det er ikke realistisk at «one size fits all» når det gjelder aktiviteter og tiltak, så vi har lett etter alternativer for denne gruppen, sier Guri Kogstad, og legger til:

– Da Semco tok kontakt med oss, var timingen veldig god. I en periode nå har vi prøvd ut å etablere egne nettverk for denne målgruppen, så langt 2-3 i tallet. Disse nettverkene er i stor grad brukerstyrte, og NAV har hovedsakelig bare fasilitert samlingene. Vi har uansett fått flere gode innspill om behovene denne målgruppen har.

Det finnes en oppfatning om at NAV er en stor og byråkratisk organisasjon. Noen vil kanskje bli positivt overrasket over hvor kort tid det tok å få gjort de nødvendige avklaringene?

– Da må jeg få bruke mitt favorittsitat, av NAV-direktør Sigrun Vågeng: «Bruk handlingsrommet. Når intensjonene er gode må vi tenke løsninger», sider Guri Kogstad.

– Vi bestemte oss derfor for å jobbe raskt med dette internt. Vi sjekket ut formaliteter i regelverket, samt avklarte interessen med enkelte i målgruppen, og kunne gi rask tilbakemelding. Men Semco selv har absolutt vært en motor i utviklingen av pilotprosjektet, legger hun til.

Hva skjer videre? Prosjektet har jo nylig startet, men vil bli evaluert i tre omganger. Første gang nå i oktober, så i november og ved prosjektslutt, ved nyttår.  Vi vil undersøke hvordan deltakerne har opplevd å være med i prosessen gjennom spørreundersøkelse og samtaler.  Semcos erfaringer er selvsagt også viktige, sier hun.

Og til slutt: Hva er suksesskriteriene, sett med NAVs øyne?

– Det overordnede målet er jo at kandidatene kommer i jobb. Det blir imidlertid for enkelt å bare måle de kvantitative resultatene, f.eks. telle hvor mange som var på intervju eller fikk ny jobb i løpet av prosjektet.

For oss i NAV er det kvalitative bidraget også viktig: Vi håper og tror at mange av deltakerne får et langsiktig «løft» av å være med i prosessen! Ny kunnskap og et utvidet nettverk styrker motivasjonen og selvfølelsen, og vil helt sikkert gi ny energi langt utover prosjektperioden. Kanskje kommer ikke resultatene av prosjektet før etter ytterligere tre eller seks måneder? Det mener vi er et helt realistisk scenario, og bør absolutt regnes som en suksess uansett, sier Guri Kogstad avslutningsvis.

Fakta om pilotprosjektet: Målgruppen for programmet er personer som har en likeartet bakgrunn og erfaringsnivå slik at gruppen kan utveksle relevante erfaringer og opplevelser. En fellesnevner er høyere utdanning og tidligere ledererfaring. Det legges vekt på samarbeid og nettverksbygging.

Følgende målsettinger er foreløpig definert for programmet: Bygge kompetanse innenfor SEMCOs virksomhet og drift og opparbeide seg konsulenterfaring gjennom deltakelse i kundemøter og reelle oppdrag

  • Faglig oppdatering
  • Videreutvikle nettverk
  • Få økt motivasjon og tro på seg selv, og møte mennesker i samme situasjon og dra nytte av hverandres kompetanse
  • Aktivt jobbsøk på relevante jobber som leder til oppdrag eller jobb ved tiltakets slutt